Anders dan Anders: Kies voor het kind!

Foto: Ad Kraamer/HTR

Het aantal huwelijken dat eindigt in een echtscheiding bedraagt momenteel zo’n 40%. Partners met kinderen die gaan scheiden willen dit liefst zo ‘kindvriendelijk’ mogelijk te doen. Ondanks alle goede voornemens blijken hun kinderen op de korte en langere termijn hier toch gevolgen van ondervinden. 

Elk kind reageert op een scheiding en gevolgen, klein of groot, kunnen voor de rest van hun leven van invloed zijn.
Het oude gezin bestaat ineens niet meer. Kinderen leven ‘opgedeeld’ bij hun ouders. Ze wonen in twee huizen, zien één van beide ouders misschien maar een keer in de twee weken enzovoort. Kinderen willen solidair zijn met allebei hun ouders. Ze praten moeilijk over hun vragen, zorgen en gevoelens over de scheiding, want er is al genoeg verdriet bij hun ouders.

Nelly Snels is initiatiefneemster van Expertisecentrum Kind en Scheiding. Met behulp van de KIES-methode (Kinderen In Een Scheiding) zijn er landelijk inmiddels 1500 professionals actief om bijv. op scholen aandacht te geven aan de gevoelens en het perspectief van het kind zélf over wat het ervaart door de scheidingssituatie van zijn of haar ouders. Met het inzetten van deze methode worden kinderen geleerd over hun gevoelens te vertellen, hun vragen te stellen en eigen best haalbare oplossingen te vinden voor wat ze lastig vinden. Er wordt geluisterd naar hun verhaal. Kinderen kunnen bij KIES ervaringen delen, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze daarmee hun ouders nog eens extra belasten.
Dit is voor alle kinderen met gescheiden ouders heel belangrijk. Ouders kunnen naast scholen en maatschappelijkwerk instanties, wijkteams en Centra Jeugd en Gezin, eventueel bij een particuliere praktijk terecht voor de KIES-methode. Hierin staat het kind centraal en krijgt de mogelijkheid om aan te geven waar het mee worstelt.

Door de Universiteit van Utrecht is door middel van effectenstudies bewezen dat de KIES -methode kinderen heel erg helpt bij het doorstaan van een echtscheiding. Door deelname aan KIES blijkt bijvoorbeeld dat kinderen beter in contact blijven met hun ouders en beter in hun vel zitten. Ook scholen beoordeelden KIES als positief.

Nelly vertelt aan presentatrice Jacqueline Fenn over KIES, hoe kinderen kunnen deelnemen en waarom kinderen, ouders en scholen baat hebben bij de KIES methodiek.

Uitzending Anders dan Anders op donderdag 11 juni a.s. vanaf 19.00 uur op HTR-TV, kanaal 42 Ziggo. Of kijk op HTRMedia.nl/tv

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Cookieinstellingen