Dieren in Haarsteeg blijven aandacht krijgen

Foto: FPMB Erik Haverhals

De dieren in Haarsteeg blijven volop aandacht krijgen. Van de verschillende betrokken overheidsdiensten en zeker ook vanuit inwoners en mensen uit heel Nederland. De situatie is niet eenvoudig.

We begrijpen dat het moeilijk is voor mensen, omdat het duidelijk is dat de omstandigheden van de dieren bepaald niet ideaal zijn. De betrokken overheidsdiensten werken samen om de situatie te verbeteren en overtredingen aan te pakken. Geldende wet- en regelgeving maakt het niet mogelijk de dieren ineens af te voeren en vraagt van ons dat we de houder van de dieren gelegenheid geven overtredingen te herstellen. De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) zien erop toe dat de omstandigheden voor de dieren verbeteren. Dat doen ze door (her)inspecties uit te voeren. Hierbij nemen de inspecteurs van de verschillende diensten alle meldingen die mensen gedaan hebben mee.

Controles gaan door
Bij een controle van de LID op 22 juni bleek dat alle dieren water en bijvoer hadden. Het is voor een inspecteur niet te zien of de dierenhouder of omstanders de dieren hebben voorzien van eten en water. Bij de controle door de LID is wel geconstateerd dat een aantal pony’s bekapt moest worden. Dit ligt al bij de NVWA en wordt door die dienst opgepakt.
De dierenhouder heeft opdracht gekregen een dierenarts te laten komen voor enkele kreupele damherten. De afspraak met de dierenarts is gemaakt. De dierenarts laat de LID zijn conclusies weten. Als de dierenarts een behandelplan opstelt, moet de dierenhouder dit opvolgen. De LID blijft dit controleren.
Intussen heeft de gemeente de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gevraagd onderzoek te doen naar plasticdeeltjes op een van de percelen van de dierenhouder. Eind deze week verwachten we meer informatie te kunnen delen over enkele andere stappen die we als gemeente hebben ondernomen.

Bestuursrecht en strafrecht
Als inspecteurs van de NVWA en LID  overtredingen constateren, treden zij bestuursrechtelijk en strafrechtelijk op. Bestuursrechtelijk optreden is gericht op het herstel van de overtredingen, zodat de leefomstandigheden van de dieren zo snel mogelijk verbeteren. Hierbij moet de overtreder wel altijd in de gelegenheid worden gesteld om problemen binnen een redelijke termijn zelf op te lossen. Naast het bestuursrechtelijk optreden wordt er bij ernstige overtredingen proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt ingediend bij het Openbaar Ministerie.
Sommige mensen hebben de afgelopen tijd laten weten, dat ze vinden dat de gemeente of de NVWA deze dierhouder zou moeten verbieden nog dieren te houden. Zo’n verbod kan alleen door de rechter worden opgelegd als er sprake is van zeer ernstige overtredingen. Andere instanties kunnen hier dus niet toe besluiten. Alle betrokken instanties blijven wel doen wat ze binnen hun mogelijkheden kunnen om voortgang in deze zaak te krijgen.

Melding doen
Alle mails via [email protected] over de situatie in Haarsteeg worden gebundeld en doorgestuurd naar de juiste instanties. Uiteraard kunnen mensen hun melding ook rechtstreeks doen bij de NVWA of bij de Dierenpolitie.

Bron: Gemeente Heusden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties