Nieuws van Protestante kerk Drunen

Foto: Pixabay

Zondag is de kerkdienst weer online beschikbaar via kerkomroep en via Zoom. Hieronder staat de link om hierop in te loggen. De eredienst begint om 10.00 uur. Deze keer willen we na de dienst ook graag napraten met elkaar onder het genot van een eigen vers gezet bakje koffie of thee. 

Om te voorkomen dat we allemaal door elkaar moeten praten, is het mogelijk om in kleine groepjes bij te praten. Van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen en deze manier van koffie drinken ook eens te ervaren.

Privacy Disclaimer: Iedereen maakt zelf de afweging om Zoom wel/niet te gebruiken. Geef nooit wachtwoorden door. Bijgaand de link voor de zoom sessie voor zondag: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87073493190 Meeting ID: 870 7349 3190

Tijdens de dienst kan ook gebruik worden gemaakt van de chat functie om bijvoorbeeld voorbeden door te geven. Op die manier wordt de dienst interactiever. Op deze manier blijven we zoeken naar meer mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven.

Deze kerkdienst is online te beluisteren (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21870 of www.kerkdrunen.nl)

Verruiming bezoekmogelijkheden kerk.
Zondag 28 juni is het weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. In de bijlage van de nieuwsmail van 31 mei heeft U kunnen lezen, dat er 30 mensen in het gebouw aanwezig mogen zijn. U heeft u voor deze dienst op kunnen geven bij de scriba en van haar ook een bevestiging gehad.

Wij verzoeken u als het mogelijk is de liturgie van deze dienst die bij deze  nieuwsmail is bijgevoegd uit te printen en mee te nemen naar de kerk.

Kerkbezoek in juli
U bent welkom in de kerk! Voor de diensten in  juli hoeft  u zich niet meer van te voren op te geven. Uw plaatsen worden dus niet meer gereserveerd. Met de ervaring van juni en de komende vakantieperiode verwachten we, dat we voldoende stoelen hebben voor de kerkgangers. Als we ons hierin vergissen, dan moeten we u helaas weigeren.

Houd u aan de RIVM regels o.a. blijf thuis als u zich ziek voelt en houd 1,5 meter afstand. De laatste berichten van de regering zijn nog niet in alle protocollen en plannen verwerkt. In de volgende nieuwsmail krijgt u hierover meer informatie.

Openstelling van de kerk:
Op woensdag 1 juli van 10.00 uur tot 12.00 uur  is er een openstelling van de kerk. Ds. Bram Wassenaar is dan aanwezig in de kerk.

Collectes
De diaconie collectes volgens het rooster in juni zijn
< 7 juni ‘ons’ project Nsobe Trust School Zambia
< 14 en 28 juni onze eigen diaconie (plaatselijk werk)
< 21 juni Kerk in Actie: Werelddiaconaat.

Uw collectestorting voor juni kunt u overmaken op: NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van de Prot. Kerkgemeenschap Drunen.

De Kerk in Actie -collectes zijn doorzendcollectes. Wij zullen de totale maandopbrengst gelijkelijk verdelen over de doelen. In het volgende kerkblad laten wij U weten wat de uiteindelijke opbrengsten maart, april en mei zijn geweest.

Instandhouding Erediensten en pastoraat
Voor de instandhouding van kerkdienst, kerkgebouw en pastoraat collecteert het College van Kerkrentmeesters wekelijks in de eredienst. Om toch in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL34RABO0112684246 t.n.v. Protestantse gemeente Drunen met vermelding ‘collecte College’. Dit is hetzelfde rekeningnummer voor de betaling van Kerkbalans.

In de periode mei – juni vallen ook een 3-tal afdracht collectes t.w.: Jeugdwerk PKN (JOP), Alpha cursus en Pioniersplek Dorpskerken. Een deel van de opbrengst wordt naar deze doelen overgemaakt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift

Overzicht activiteiten in de komende week.

Activiteit Waar
Zondag 5 juli

Aanvang 10 uur

Ds. Bram Wassenaar  Open Hof/

Digitaal

Woensdag  1 juli

10.00 – 12.00 uur

Ds. Bram Wassenaar

Openstelling kerk

Open Hof

 

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties