Nieuws van Protestante kerk Drunen: U bent welkom in de kerk!

Foto: Pixabay

Voor de diensten in juli hoeft u zich niet meer van te voren op te geven. Uw plaatsen worden dus niet meer gereserveerd. Met de ervaring van juni en de komende vakantieperiode is de verwachting, dat er voldoende stoelen zijn voor alle kerkgangers.

Bij de ingang wordt nog wel uw naam en telefoonnummer genoteerd.

De online vieringen (via kerkomroep.nl en Zoom ) of met de usb stick en radio blijven voor alle gemeenteleden beschikbaar als middel om bij de erediensten betrokken te blijven.

Het gebruiksplan (versie 2) van 10 juli staat op de website; www.kerkdrunen.nl

Over de laatste 2 zaken is nu voldoende duidelijk:

 1. Kerktaxi; Na overleg met de chauffeurs en meerijders is besloten om de kerktaxi weer voorzichtig op te starten. In juli naast de chauffeur één persoon. En we gebruiken mondkapjes volgens de richtlijn van het RIVM. Wilt u ook weer meerijden? Belt u dan de chauffeur (volgens het oude rooster) of het meldpunt. Afhankelijk van de situatie maken we afspraken per persoon.
 2. Gemeentezang is in onze “kleine kerk” volgens de laatste richtlijn niet mogelijk. Daarom is er ook geen organist of pianist aanwezig. De gekozen liederen zijn via de luidsprekers te horen en als het lukt zijn de you tube filmpjes met het lied te zien op de beamerschermen. Zachtjes (!) meezingen of anders gezegd “zingend praten” kan wel. Maar ook playbacken of meeneuriën is toegestaan J.

Voor uw gemak hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje:

 1. Tot het einde van de schoolvakantie (23 augustus) is er geen oppas en kindernevendienst.
 2. Maak gebruik van de desinfecterende handgel. Deze staat op de statafel in de hal.
 3. U neemt uw jas mee naar de stoel (naast u) Alleen bij regen is de garderobe open.
 4. De toiletten zijn beschikbaar. Maak daar alleen gebruik van wanneer dat noodzakelijk is
 5. Er wordt niet gecollecteerd, thuis uw gift overmaken kan natuurlijk wel.
 6. Na afloop van de dienst wordt er geen koffie geschonken.
 7. Na afloop van de dienst kunt u de kerkzaal verlaten waar we uiteraard achter in de kerkzaal zullen beginnen Ons verzoek is om de kerk gelijk te verlaten. Bijpraten etc kan buiten op voldoende afstand van elkaar.
 8. In het begin van de corona-uitbraak kregen ouderen en mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig Mensen die 70 jaar of ouder zijn en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op. De kerk wijst op het advies van de overheid: voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot risicogroepen. Het blijft voor ouderen en mensen uit de risicogroepen wel heel belangrijk om hun gezondheid goed in de gaten te houden.
 9. De woensdagmorgen ontmoetingen gaan niet door

10.Inzamelmoment voor voedselbank, 1e woensdag van de maand gaat door

Houd u aan de RIVM regels o.a. blijf thuis als u zich ziek voelt en houd 1,5 meter afstand.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties