Foto’s Vlijmens Ven en Honderd Morgen

Fotograaf Ad Hartjes van Heusden.Nieuws was zondagmorgen al vroeg op pad en maakte weer mooie foto’s in het gebied Vlijmens Ven en Honderd Morgen

Het Vlijmens Ven is een natuurgebied in Vlijmen, het laaggelegen gebied werd vroeger gebruikt als overlaatgebied voor het water dat van de zuidelijk gelegen dekzandruggen afstroomde. Door dit gebied loopt de Vlijmens Vense Hoofdloop die uitkomt op de Bossche Sloot. Op de Vlijmens Vense Hoofdloop wateren een groot aantal sloten af.

Het gebied bestaat uit hooi- en weilanden en natuurgebieden in beheer van de Vereniging Natuurmonumenten.

Hoewel het gebied van verdroging te lijden heeft gehad is er veel kwel voorhanden. Door het verwijderen van de bouwvoor kunnen daardoor weer natte en voedselarme omstandigheden met bijbehorende zeldzame plantengroei ontstaan. Broedvogels zijn buizerd en havik en verder komt de das voor in dit gebied.

Honderd Morgen is een polder die zich bevindt tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught en deel uitmaakt van de gemeente Vught. De polder is gelegen tussen de natuurgebieden Moerputten en Het Bossche Broek en is vanouds in gebruik voor landbouwdoeleinden.

Het gebied werd ontwikkeld tot natuurgebied, waartoe de teelaarde werd afgegraven, en in november 2008 werd de eerste 11 ha (De Gement) opengesteld en overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten. Het aanbrengen van maaisel uit de nabijgelegen Moerputten zorgde voor een snelle ontwikkeling van de vegetatie. Behalve als natuurgebied doet het gebied ook dienst als waterbergingsgebied, als het water van de Dommel onvoldoende kan worden afgevoerd.

Het gebied, dat werd ingericht in het kader van natuurcompensatie, zal worden vergroot en de bedoeling is dat het De Moerputten en Het Bossche Broek met elkaar gaat verbinden.

De naam van de polder is afgeleid van de oppervlaktemaat morgen, dat verwijst naar de hoeveelheid akkerland in een morgen kon worden omgeploegd.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

 

Reacties