Veel inwoners zijn bereid burenhulp te geven: Wijkatlas Heusden

Foto: Pixabay

Deze burenhulp bestaat vooral door een oogje in het zeil te houden, boodschappen te doen, te helpen met vervoer of afval weg te brengen. Als ze hulp nodig hebben zeggen de meeste bewoners ook dat zij zeker of waarschijnlijk kunnen terugvallen op familie, vrienden of mensen in de buurt.

De Wijkatlas Heusden geeft aan de hand van cijfers, overzichten en kaarten een goed beeld van hoe de gemeente er op dit moment voor staat en hoe tevreden of ontevreden inwoners zijn over diverse zaken.

Buurt en huishouden in het algemeen
Zo laat de Wijkatlas zien dat bewoners hun buurt in het algemeen als rapportcijfer een 7,5 geven, dit is vrijwel gelijk aan het cijfer uit 2013 en 2016. In vergelijking met 2016 geven de bewoners wel lagere rapportcijfers voor groenonderhoud (het cijfer daalde van 6,6 naar 6,4), onderhoud van de bestrating (van 6,1 naar 5,9) en stallingsmogelijkheden voor fietsen (van 5,5 naar 5,3). Het cijfer voor criminaliteit bleef tussen 2013 en 2016 vrijwel ongewijzigd, maar is sindsdien aanzienlijk gunstiger geworden: van 6,7 naar 7,2. Het cijfer voor verkeersoverlast bleef in de totale gemeente gelijk op 5,4.

De bewoners gaven in de bewonersenquête rapportcijfers voor diverse voorzieningen in de buurt. Het hoogst gewaardeerd worden basisscholen (7,3). Het laagste cijfer geven bewoners aan voorzieningen en activiteiten voor jongeren: gemiddeld 4,9. Van alle bewoners vanaf 16 jaar doet 68% op de een of andere manier aan sport. Dat percentage is hoger dan in de voorgaande jaren (rond 64%). Ook onder kinderen van 6-15 jaar is de sportdeelname gestegen (naar 91%). Het aandeel bewoners dat bepaalde vormen van afval altijd scheidt is sinds 2016 toegenomen. Van alle bewoners zegt 72% door het omgekeerd inzamelen bewuster om te gaan met afvalscheiding; 71% biedt nu minder restafval aan.

Onderzoek
Sinds 2009 voeren we als gemeente eens per twee of drie jaar een bewonersenquête uit. In het najaar van 2019 is er opnieuw een enquête gehouden. Uiteindelijk hebben 2777 personen de enquête ingevuld (waarvan 60% via internet). De respons bedroeg daarmee 44%. Dat is tegenwoordig een goed resultaat bij een bewonersenquête. De respons was in 2019 bovendien hoger dan de respons uit 2016 (41%). Het onderzoek werd uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in opdracht van de gemeente Heusden.

Wijkgericht werken
De wijkatlas is hiermee een belangrijk instrument bij het maken van beleid door de gemeente, maar ook door professionals op het maatschappelijk vlak. Het is ook een belangrijke bron voor het wijkgericht werken. Het geeft immers op inzichtelijke wijze aan hoe de verschillende wijken ervoor staan én welke zaken in welke wijk extra aandacht verdienen.

De uitkomsten van de enquête zijn, samen met de gegevens uit bestaande in- en externe databases, verwerkt in wijkanalyses en cijfermateriaal. De resultaten over 2019 en voorgaande jaren kunt u raadplegen via de link: https://heusden.buurtmonitor.nl/. De resultaten verschijnen na de zomervakantie ook nog in boekvorm. De volledige samenvatting van de resultaten leest u op www.heusden.nl

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties