Stimuleringsregeling Landschap ook gemeente Heusden doet mee

Foto: Ad Hartjes

Houtsingels, bomenrijen, knotbomen, kruidenranden, natuurvriendelijke oevers en wandelpaden over boerenland. Het zijn voorbeelden van elementen die kenmerkend zijn voor het Brabantse landschap.

Met de ‘Stimuleringsregeling Landschap’ willen provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren stimuleren. Ook de gemeente Heusden doet weer mee! Sinds 16 juli is deze regeling weer beschikbaar.

Grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Ook als je landbouwgrond inbrengt bij de aanleg van nieuwe landschapselementen kun je een tegemoetkoming krijgen. De gebieden binnen de bebouwde kom en in het Natuurnetwerk Brabant zijn uitgesloten van de regeling.

Wil je weten in welke gebieden je subsidie kunt  aanvragen, kijk dan op de kaart hieronder. Of klik op de brochure voor meer informatie en een stappenplan om te checken of een activiteit voor vergoeding in aanmerking komt:

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties