Veel kleintjes maken één groot kunstwerk

Foto: Bezoek Heusden

In juli j.l. plaatste Ontmoeten in de periodieke nieuwsbrief Ontmoet-je onder het motto “VEEL KLEINTJES MAKEN 1 GROTE” een oproep om mee te doen aan een schilders activiteit.  Iets anders dan anders Thuis schilderen. Zonder gevaar voor het virus buitenshuis.  Iedere deelnemer ontving een tas met daarin alle benodigdheden. 

Om te proberen een soort eenheid tussen de schilderstukjes te brengen werd één thema voorgesteld: bloemen. Eigen inspiratie was echter geen enkel probleem.   “Doe watje leuk vindt!” en “Niet aarzelen gewoon doen. Je hoeft echt geen Rembrandt te zijn” waren de kreten.

Onderlinge telefonische contacten (met goedkeuring van alle deelnemers werd een telefoonlijst samengesteld) maakten deze activiteit voor de deelnemers extra gezellig: “Wat ga jij schilderen” “Welke kleuren gebruik jij?”  “Hoe ver ben jij?”   De activiteit heeft geleid tot een gezamenlijk resultaat, onderlinge verbondenheid en samenwerking.

Uiteindelijk werden van de 26 panelen 7 composities gemaakt, die inmiddels zijn uitgereikt aan representanten van Heusdense organisaties/instellingen waar Ontmoet’ers altijd welkom zijn.  Te weten: Parochie Wonderbare Moeder – Protestantse Gemeente Drunen – Gebouw Het Water – de 3 vestigingen van Bibliotheek Heusden & Schakelring Woonzorgcentrum Zandley.

Van de meeste deelnemers is een korte filmpje met een interview over hun ervaringen gemaakt, welke tijdens een feestelijk samenzijn werd vertoond.  De deelnemers bleken eensgezind: “Voor herhaling vatbaar”!

Foto 1: Pastoor Dieter Hedenbouw (r) en Rien Nagtegaal (l)nemen namens resp. Parochie  Wonderbare Moeder &  Protestantse Gemeente Drunen een kunstwerk in ontvangst

Foto2:  Marian Jansen (l) vertegenwoordigt de 3 vestigingen van Bibliotheek Heusden

Foto 3: De compositie die Meta Span (l)namens de 3 woonzorgcentra van Schakelring van Patty de Wit (r) van Ontmoeten in  ontvangst neemt, krijgt een mooi plaatsje in Zandley  te Drunen.

 

 

Reacties