Nieuws van Protestante kerk Drunen

Foto: Pixabay

De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat Cisca van Tilborg bereid is gevonden om de v acature van pastoraal ouderling in te gaan vullen. Zij gaat het  wijkteam onder haar hoede nemen. Verder zijn we verheugd u te kunnen  melden dat Ben Kruger bereid is gevonden om de vacature van ouderling van  rouw en trouw in te gaan vullen. 

Bezwaren tegen de bevestiging van Cisca van Tilborg en Ben Kruger kunnen  worden ingebracht door stemgerechtigde leden uit de gemeente en dienen  schriftelijk en ondertekend bij de scriba, Plonie Nagtegaal, te worden ingediend.  Mochten er geen bezwaren binnenkomen dan zal de bevestiging plaatsvinden op  zondag 1november. Hierdoor zal het Heilig Avondmaal worden verplaatst naar de dienst van 25 oktober.

U bent welkom in de kerk!
Als u de dienst van 25 oktober wilt bijwonen dan dient u zich op te geven bij de scriba. Dit kan per email [email protected] (onder vermelding van kerkgang) , of als u niet in de gelegenheid bent om te mailen via het telefoonnummer 0416-377536. Wilt u ook opgeven met hoeveel personen u komt?U kunt zich tot vrijdag 23 oktober 18.00 uur opgeven voor de dienst van zondag.

De mensen die kunnen komen krijgen hierover bericht. U krijgt uiterlijk zaterdag 24 oktober voor 14.00 uur bericht terug.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan beslist de kerkenraad wie die zondag kan komen.

Het verzoek is om uw jas mee naar uw plaats te nemen.  Een voordeel hiervan is ook dat als de kerkzaal te koud wordt, u de jas kunt aandoen.  Het blijkt lastig om de zaal voldoende warm te houden als tegelijk goed geventileerd wordt.

Koffiedrinken na de dienst.
Ook wij blijven niet gevrijwaard van besmetting door Corona. In navolging van de richtlijnen van de overheid hebben wij besloten dat het koffiedrinken na de dienst voorlopig niet meer door kan gaan. Zodra de regelgeving het weer toelaat zullen we het koffiedrinken weer gaan organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’
In overleg met de protestantse kerken van Vlijmen en Engelen, de RK kerk in Drunen en Focolare hebben we helaas moeten besluiten de geplande voorstelling “Dwars door de Bijbel’ met Kees Posthumus op 29 oktober 2020 te moeten afzeggen. Vooral de aangescherpte maatregelen van de overheid hebben geleid tot dit besluit. Daarnaast zijn er nog maar weinig mensen (20) die zich hebben opgegeven om één van de voorstellingen bij te wonen. Kees Posthumus is graag bereid op een andere datum alsnog te komen. Troost u met de gedachte dat wat in het vat zit niet verzuurt.

kerkdienst via zoom
Voor extra beveiliging vraagt zoom om een code (“enter your meeting password”) nadat je op de link hebt geklikt om deel te nemen aan de kerkdienst via zoom. Wanneer hier de code 5151 wordt ingevuld, klik je op continue en gaat verder alles het zelfde als voorheen. Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/9076656950?pwd=ZE1aMGpxMXRMbS9ycUQ0bWxlM1V1Zz09

Meeting ID: 907 665 6950 Passcode: 5151  Privacy Disclaimer: Iedereen maakt zelf de afweging om Zoom wel/niet te gebruiken.

Geef nooit wachtwoorden door. Tijdens de dienst kan ook gebruik worden gemaakt van de chat functie om bijvoorbeeld voorbeden door te geven. Op deze manier wordt de dienst interactiever. Op deze manier blijven we zoeken naar meer mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven. Deze kerkdienst is ook online te beluisteren.   (http://wwwkerkomroep.nl/kerken/21870 of www.kerkdrunen.nl)

Het Gesprek
In Het Gesprek aanstaande zondag gaan we het hebben over rechten, plichten en verwachtingen. Om half twaalf starten we en rond half één ronden we af. Voor het eerst of opnieuw van harte welkom.

Meldpunt
Wij ontvingen het bericht dat Dhr. Sjoerd Vonk ontslagen is uit het ziekenhuis. Hij is weer thuis in de Zandley.

Collectes voor de maand oktober en november:      Diaconie
De 4 collectes volgens het rooster in oktober zijn: 1 x Kerk in Actie (werelddiaconaat) en  3x onze eigen diaconie (plaatselijk werk).Uw collectestorting voor oktober kunt u overmaken op: NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van de Prot. Kerkgemeenschap Drunen. De Kerk in Actie – collectes zijn doorzendcollectes. Wij zullen de totale maandopbrengst gelijkelijk verdelen over de doelen. De 5 collectes volgens het rooster in november zijn: 2 x Kerk in Actie (Najaarszending + Kinderen in de Oekraïne), 1 x Nsobe Trust School (avondmaalscollecte bestemd voor ons eigen project) en 2 x onze diaconie (plaatselijk werk). Uw collectestorting voor november kunt u overmaken op: NL92RABO 0162 6153 10 t.n.v. Diaconie van de Prot. Kerkgemeenschap Drunen. De Kerk in Actie – collectes zijn doorzendcollectes. Wij zullen de totale maandopbrengst gelijkelijk verdelen over de doelen. 

Instandhouding Erediensten en pastoraat.
Voor de instandhouding van kerkdienst, -gebouw en pastoraat collecteert het college van kerkrentmeesters wekelijks in de kerkdienst. Om ook in deze Corona tijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL34RABO 0112684246 t.n.v. Protestantse gemeente Drunen met vermelding ‘collecte College’. In de maanden oktober en november ( 9 zondagen) zijn er ook 4 afdrachtcollecten; Op Israël zondag voor Kerk en Israël, Nederlands Bijbel Genootschap, Arc Mission en het landelijke pastoraat van de PKN. Wij zullen een evenredig deel naar die doelen overmaken.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Samen met de parochie Wonderbare Moeder organiseren we ook dit jaar weer een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank Den Bosch en omstreken. Deze actie onder het motto “HELP ONS HELPEN” zal plaatsvinden van vrijdag 9 oktober tot en met zondag 18 oktober.  De laatste mogelijkheid om, in het kader van deze actie, nog producten in te leveren is op zondagochtend 18 oktober voor de dienst van 10.00 uur.  De reguliere inlevermogelijkheid op de eerste woensdag van de maand gaan het hele jaar ook gewoon door.

Overzicht activiteiten in de komende week-weken

Datum en aanvangstijd Activiteit Waar
Zondag 18 oktober

Voor de kerkdienst

Inzamelingsactie t.b.v.

De Voedselbank

Open Hof
Zondag 18 oktober

Aanvang 11.30 uur

Het gesprek Open Hof
Zondag 25 oktober

Aanvang 10.00 uur

Ds. Bram Wassenaar

Viering Heilig Avondmaal

Open Hof

 

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties