Hoe de COVID-pandemie leidt tot innovatie in de regionale zorg

Foto: KNO Medisch Centrum

Vanaf 2 april is centraal in Nederland, bij Waardenburg pal aan de A2, het KNO Medisch Centrum geopend. Een state of the art behandelcentrum voor klachten in het keel-, neus- en oorgebied, waarbij alle geleverde zorg door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Wat het bijzonder maakt is dat het opgericht is door 6 KNO-artsen die al jaren werkzaam zijn in een algemeen ziekenhuis.

En ondanks dat ze daar met veel plezier werkzaam zijn bestaat er al lang het gevoel dat de laagcomplexe KNO zorg beter, efficiënter en toegankelijker kon worden georganiseerd. Als gevolg van de toenemende vergrijzing en het feit dat de ziekenhuizen zich steeds vaker toeleggen op hoogcomplexe behandelingen zullen de wachttijden voor bijvoorbeeld laag complexe klachten als slechthorendheid waarvoor een hoortoestel kan worden gerealiseerd, een verstopt oor of terugkerende bloedneuzen in de komende jaren toenemen.

Echter, door de Covid-19 pandemie en de benodigde inhaalzorg als gevolg hiervan verwachten de KNO-artsen van het KNO Medisch Centrum dat de wachttijden voor een KNO-consult in de ziekenhuizen alleen maar versneld zullen toenemen.

Dit terwijl, als de zorg goed en efficiënt wordt georganiseerd, veel patiënten juist in slechts 1 bezoek geholpen kunnen worden. De KNO-artsen van het KNO Medisch Centrum hebben dat doel voor ogen. Om dit te kunnen bereiken werken ze met zorgpartners, die zich normaal buiten het ziekenhuis bevinden, in 1 centrum samen. Een voorbeeld hiervan is dat het KNO Medisch Centrum op locatie een specialistisch centrum voor gehooronderzoek en behandeling heeft waar patiënten direct diverse typen hoortoestellen kunnen ervaren. Meteen dus na het consult bij de KNO-arts door naar de audicien om diverse hoortoestellen te kunnen ervaren. Of, bij een eventuele hoortoestelaanpassing directe terugkoppeling tussen patiënt/ audicien en de KNO-arts.

Ook is er voor patiënten met oorsuizen (tinnitus) het Tinnitus Expertise Centrum. Dit betreft een gespecialiseerde oorarts die samen met de audicien en een ervaren psychotherapeut patiënten met hinderlijke klachten van oorsuizen snel, efficiënt en bewezen effectief behandelt aan hun klachten! Geen lange wachttijden zoals voor een audiologisch centrum, maar bijvoorbeeld de mogelijkheid om meteen te starten met een wetenschappelijke bewezen cognitieve tinnitus retraining therapie. Maar ook voor neusklachten (denk aan allergie) of snurk en slaapgerelateerde klachten zijn soortgelijke zorgpaden ontwikkeld.

Dit alles in een prettige omgeving, in plaats van in een steriele ziekenhuisomgeving. Mét goede service en een persoonlijk karakter. Volgens de KNO-artsen van het KNO Medisch Centrum is het tijd dat er ten aanzien van de laag complexe zorg meer service gaat worden geleverd aan de patiënt en de huisartsen. Kwalitatief goede en snel bereikbare zorg dichtbij huis, zodat het in de toekomst ook betaalbaar blijft om zowel laagcomplexe als de hoogcomplexe zorg aan iedereen te kunnen blijven leveren.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een mail

 

 

Reacties