Parochie Wonderbare Moeder “Flitsen”

Foto: Parochie Wonderbare Moeder

Parochie Wonderbare Moeder probeert u op de hoogte te houden van al het nieuws uit de parochie “Flitsen” Deze keer aandacht voor de Livestream, renovatie en uitbreiding Mariakapel, ontmoeten de wijk in.

Livestream
De parochie is blij met de techniek die de afgelopen coronatijd iedereen uit de brand heeft geholpen. De livestream is een wonderlijk instrument om wat niet kan toch enigszins mogelijk te maken.. Maurits Dijkmans is de man die de parochie uit de brand kwam helpen toen corona in maart 2020 alles in de war bracht. Hij heeft uit eigen beweging zijn talenten als geluidstechnicus geheel vrijwillig en kundig ingezet om de gemeenschap te ondersteunen en dat doet hij nog steeds. Het is echt een bijzondere prestatie en hem heel dankbaar voor zijn.

Zeker als je weet dat het verzorgen van een livestream van een dienst zijn actieve aanwezigheid vraagt plus alle tijd die hij nodig heeft voor de voorbereidingen en afbouw naderhand. Bijna anderhalf jaar verder is de constatering dat corona nog altijd onder ons is. ‘Dansen met Janssen’ was een ‘inschattingsfout’ van de overheid met al de consequenties van dien. Maar goed, hoe vervelend ook, het is gelukkig te overzien bij de ziekenhuizen. De kwetsbaren zijn gevaccineerd. En als het moment aanbreekt dat iedereen (met uitzondering van een aantal) gevaccineerd is zal het er toch allemaal hopelijk wat beter uitzien.

Wat de maatregelen betreft ziet het er voor het kerkbezoek nu al wat beter uit. U hoeft zich niet meer op voorhand in de schrijven en de kerk van Drunen kan 140 mensen hebben en Elshout 70 mensen. Dat maakt de noodzaak van de livestream minder urgent. Er is ruimte genoeg, u kunt op een goede afstand van de ander plaatsnemen en de protocollen helpen elkaar het fysieke contact veilig te houden. De kerk is daardoor een veilige plek. Zeker als we weten dat de meeste bezoekers al geheel gevaccineerd zijn.

Zodoende is er besloten om de livestream niet meer elke zondag aan te bieden. Dit ook om Maurits Dijkmans te ontlasten en ruimte te geven. Maar daar gaat het niet alleen om. Hoe mooi en waardevol de livestream ook is, toch is geen enkele uitzending vergelijkbaar met de persoonlijke deelname of kan ze deze vervangen. Het is toch noodzakelijk voor het gemeenschapsgevoel om fysiek aanwezig te zijn. Als velen thuisblijven zakt het kerkbezoek in elkaar. Maar vooral is de fysieke aanwezigheid in de H. Mis het teken dat we op Jezus uitnodiging in willen gaan, Hij die tot ons zegt: “Doet dit tot mijn gedachtenis.” Jezus nodigt ons uitdrukkelijk uit fysiek op bezoek te komen. God wil Zich in Zijn Zoon aan ons geven op fysieke werkelijke wijze. Een virtuele aanwezigheid is eigenlijk niet voldoende.

Natuurlijk kunnen we door ziekte, lichaamsbeperkingen of andere ernstige redenen niet in staat zijn bij de H. Mis fysiek aanwezig te zijn. In die gevallen is een livestream ideaal en een goede oplossing naast de tv-mogelijkheden. Zodoende wordt de livestream niet ontmanteld. Eénmaal in de maand is er een uitzending op zondag.

Ook zal de livestream ter beschikking zijn voor families die een uitvaart, huwelijk of jubileum willen houden in de kerk. Zij kunnen dan Maurits Dijkmans inhuren om deze service mogelijk te maken.

Livestream komende tijd: Deze maand loopt de livestream nog en ook op zondag 1 augustus. De bisschop zal dan de H. Mis celebreren in Drunen. Daarna stopt de livestream.

Renovatie en uitbreiding Mariakapel
De vrijwilligers mogen binnenkort genieten van een welverdiende vakantie. En de werkgroep Mariabedevaart wenst alle donateurs, vrienden en vrijwilligers een heel fijne vakantie toe. Een donatie kan worden overgemaakt op NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de bijgaande QR-code. Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via het emailadres: [email protected] en tel. 0416-372215 (pastorie). Het Mariapark is vanaf 1 juni gesloten tot de renovatie klaar is. Voor een bezoek aan het Mariabeeld en het aansteken van een kaarsje kunt u terecht bij de kerk van Sint-Jan Evangelist, Kerkstraat 37 te Elshout. Dagelijks open van 8.00 – 17.00 uur (zondag tot 18.00 uur).

Ontmoeten de wijk in
Dinsdag 13 juli jl. is de Flex-ontmoetingsplek neergestreken in de speeltuin van Herpt. Twaalf dames en heren werden ontvangen met een koffie, thee en een luisterend oor. In het Brabants Dagblad verscheen een mooi artikel over deze ontmoetingsactiviteit. De volgende stop voor de Flex-ontmoetingsplek is op dinsdag 3 augustus a.s. bij de Schakel in Oudheusden van 10.30 tot 12.00 uur. De buurbewoners worden door middel van een flyer hiervoor uitgenodigd.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

Reacties