Oudste lid gilde St Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk overleden                                                                                                                                                                                       

Foto: Gilde St Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk

In het “normale” leven is het zo dat we geboren worden en overlijden, immers leven is eindig. Dit klinkt als een cliché maar een cliché wordt het als het waarheid is. In dit geval dus ook. Binnen het gilde overlijden ook leden, woensdag 13 september, is op 89 jarige leeftijd het oudste gildebroeder Bart Pullen van ons heengegaan.

Omdat Bart met zijn gezondheid tobde verbleef hij al geruime tijd in het St. Janshof in Vlijmen waar ook een tijd zijn gildebroeder Gerard van Drunen woonde. In die tijd ging ik regelmatig bij beiden op bezoek als ik daar dan kwam zat Bart veelal op een bankje in de hal. Als ik dan aan hem vroeg: “Hoe gaat het nu met u?” antwoordde hij steevast -bijna een gevleugelde uitspraak- “Ik ga kapot”. Kapot is niet erg, immers dat kan gerepareerd worden, door de jaren heen hebben er bij Bart diverse reparaties plaatsgevonden. Maar het kon niet blijven duren en nu bleek het kapotte niet meer te repareren en is Bart uiteindelijk op bovenvermelde datum overleden. Bart was een bijzonder mens en leed zijn leven op geheel eigen wijze. In de tijd dat ik bij het gilde ben -nu alweer ruim 15 jaar- zijn er meerdere gildebroeders overleden.

Bart werd voorgegaan door Gijs Pullen (zijn broer), Jan van Eggelen (erelid en vader van onze huidige hoofdman Eric Jan), Gerard van Drunen en André van Bijnen (zijn gildebroeders). Bij het overlijden van een gildelid bestaan er binnen het gildewezen een aantal tradities. Zo is er -als de overledene/familie hiervan gebruik willen maken- de mogelijkheid om met gilde eer begraven/gecremeerd te worden. Bart heeft aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken en zo gebeurde het dat er op 18 september een zeer beperkte/sobere dienst is gehouden waarbij slechts enkelen aanwezig waren. Een andere traditie is dat na het overlijden tot de dag dat de overledene nog “boven aarde” staat géén enkele gildeactiveit plaatsvindt, na ampel overleg binnen de overheid is besloten om ons hier dan ook aan te houden. Omdat wij als gilde vonden Bart toch te moeten gedenken heeft er op 16 september een memorial plaatsgevonden. In het gildehuis werd een gedachtenis hoekje ingericht en vanaf 17:00uur was iedereen van harte welkom om op zijn/haar eigen manier afscheid van Bart te nemen. Bart je hebt binnen ons gilde een bijzondere taak vervuld iets wat respect verdient, daarnaast was je -en dat schreef ik eerder- een bijzonder mens, iets wat je tekende. Rust zacht Bart,  we gaan je missen. Tijdens de memorial heeft de hoofdman Eric Jan van Eggelen zich gericht tot de aanwezigen en gesproken met woorden die memoreerden aan Bart zijn leven en de periode als gildebroeder bij het Gilde St. Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk. De tekst wil ik u niet onthouden en hierna graag weergeven.

Bart in memoriam
Bart Pullen werd geboren op 14 januari 1934. Toen hij 18 jaar was meldde hij zich aan bij het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk en werd aangenomen op woensdag 23 april 1952, dit getuige de vermelding in de notulen van de algemene jaarvergadering van het Gilde. Bij deze jaarvergadering waren 14 leden aanwezig. Bart was een van de eerste uit de familie Pullen die lid werd van ons Gilde. Vele broers en neven volgenden zijn voorbeeld. Nadat hij enkele jaren lid was werd Bart vendelier en ging in opleiding bij Jan Toorians in Loon op Zand. Hij beheerste  als geen ander het klassieke vendelen, maar ook in het acrobatisch vendelen stond hij zijn mannetje. Op gildedagen stal hij vaak de show. Persoonlijk kan ik mij herinneren dat hij een geweldige vendelshow weggaf in 1968 toen mijn vader voor de eerste keer Koning werd.

Hij deed dit op een grasveldje achter de latere Fantasiazaal van toenmalig café de Ster, Bart was toen 34 jaar. Enkele jaren later werd hij tijdens zijn werk, als wegwerker, aangereden en liep blijvend letsel op. Hierdoor was hij niet meer in staat om nog te vendelen, maar toch bleef hij het vendel dragen en hij begon met het opleiden van jonge vendeliers. In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft hij nog geprobeerd om mij en Tonny Weijters te leren vendelen, hetgeen niet tot een succes mocht leiden. Toch heeft hij er voor gezorgd dat ons gilde steeds voldoende vendeliers beschikbaar had. In 1976 maakte hij met een afvaardiging van ons Gilde en overige Brabantse gilden een reis naar Rome ter gelegenheid van het Heilig Jaar, een gebeurtenis waarover nog jaren werd nagepraat. Hij was erg trots toen Robert Pullen (de zoon van zijn broer Jan), het vendel ging hanteren. Hij leidde Robert op tot een goed vendelier, die dit nog vele jaren heeft beoefend. Bart was altijd enorm betrokken bij het gildewezen en een zeer trouw abonnee van de Gildetrom. Tot op heden heeft hij een abonnement waardoor hij toch op de hoogte van wat er op gilde-gebied gebeurde. In 2002 werd aan Bart de Kringonderscheiding in Zilver van Kring Maasland uitgereikt. Deze onderscheiding droeg hij met trots, een welverdiende waardering voor zijn verdienste als vendelier en lid van ons Gilde. Naarmate de jaren verstreken ging Bart steeds moeilijker lopen en verhuisde naar het verzorgingshuis Sint Janshof in Vlijmen en je zag hem dan met scootmobiel door de straten racen. Want langzaam rijden dat hoorde niet bij Bart. Op die manier kon hij toch nog naar Nieuwkuijk komen. We zagen hem dan regelmatig op ons schietterrein, al werd ook dat door de jaren heen minder. De laatste keer dat we Bart bij het gilde zagen was op de statiedag in 2022, hier kreeg hij een oorkonde overhandigd dit ter gelegenheid van het gegeven dat hij 70 jaar lid was, een bijzondere mijlpaal. Getuige foto’s en zijn reactie was hij er erg trots op, hij genoot er zichtbaar van. Echter leven is eindig en dat is Bart nu ook ten dele gevallen. Op woensdag 13 september 2023 overleed hij.

Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk                                                                                                                                                                                      Eric Jan van Eggelen, Hoofdman

Na deze woorden volgden nog wat praktische mededelingen en kon onder het genot van een drankje nog worden nagepraat. Ik denk dat de aanwezigen -wat er overigens best veel waren- op deze manier het verlies van Bart op een goede wijze hebben kunnen afsluiten. Gildezusters-en broeders met zijn allen vormen we een band HET GILDE.

Namens het gilde
Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
ir. J.M.J.M. Michel Omtzigt
Public Relations & 1e Jonge Deken

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 4750 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Cookieinstellingen