Broedseizoen van start in de Loonse en Drunense Duinen

mrt 08 , 11:00 Nieuws
natuurmonumenten ben walet nmrg23987
Het broedseizoen is weer begonnen en dat is voor de meeste dieren een kwetsbare tijd. Het vinden van een partner en een geschikte broedplek, en de verzorging van de jongen maakt ze extra gevoelig voor stress. Daarom moet verstoring van hun leefgebied zoveel mogelijk worden voorkomen. Natuurbeheerders passen daar hun werkzaamheden op aan, maar ook als bezoeker kun je bijdragen aan meer rust in de kraamkamer van moeder natuur.
Rust in kraamtijd is van levensbelang
Met je bezoek aan de natuur betreed je het leefgebied van dieren en heb je invloed op hun welzijn "In het broedseizoen, dat ongeveer half maart begint en eind juli eindigt, zijn dieren veel gevoeliger voor stress", vertelt de boswachter. "Realiseer je dat rust van levensbelang is voor veel dieren. Bij verstoring kan de stress bij moederdieren zo hoog oplopen dat zijn hun broedsel of jongen verlaten, met alle gevolgen van dien".
Toegangsregels
"Wij brengen graag de toegangsregels nog eens onder de aandacht, want die zijn er niet voor niks. Daarmee kunnen wij verstoring van broedende en zogende dieren zoveel mogelijk beperken. Dat kan alleen met medewerking van de bezoekers. Dus kom je wandelen of fietsen in het natuurgebied, doe dat dan met respect voor de natuur. Houd je aan de vaste toegangsregels van het natuurgebied: bezoek het gebied alleen tussen zonsopgang en -ondergang, blijf op de paden en houd de hond aan de lijn".
Blijf op de paden
"Door op de paden te blijven en dus niet dwars door het bos en de heide te struinen, kun je dieren al veel stress besparen", aldus de boswachter. "Wandelaars en fietsers die over vaste paden bewegen, zorgen bij veel dieren voor een zeker mate van gewenning. Zij leren dan waar voor hen de rustige en dus 'veilige' plekken zijn. Het gaat mis als bezoekers zich onvoorspelbaar gedragen en van de paden af gaan. Voor dieren die extra gevoelig zijn voor verstoring wordt een gebied als de Loonse en Drunense Duinen wel echt te druk. Wij zien in de duinen de laatste jaren het aantal bezoekers sterk toenemen. Dat zet de natuur enorm onder druk. Zeldzame planten worden vertrapt en heidevogels die extra gevoelig zijn voor verstoring hebben het zwaar. Je kunt helpen door op zondag je wandeling eens in een ander, minder druk, gebied te plannen", tipt de boswachter of door natuurlijk op een doordeweekse dag het gebied te bezoeken.
Heidevogels extra gevoelig
"Vooral heidevogels zijn extra gevoelig voor verstoring. Een nachtzwaluw of veldleeuwerik die van haar nest wordt verjaagd, kan zoveel stress ervaren dat zij niet meer terugkeert of pas veel te laat. Eieren en jongen kunnen dan teveel afkoelen. Door goede camouflage zijn deze grondnesten nauwelijks te zien en worden ze makkelijk vertrapt. Dat betekent weer een heel nest jonge vogels minder. Loop dus niet door heidevelden en houd je hond aan de lijn. Laat ze ook vanaf de hondenloslooproute niet de heide oprennen".
Reekalfjes niet hulpeloos. Raak ze niet aan
Wat later in de lente worden er weer reekalfjes geboren. Ze zijn geurloos en liggen stil in het grasland of tussen het kreupelhout te wachten tot moeder hen weer komt voeden. “Loslopende honden en bezoekers die op een reekalf stuiten, vormen al gauw een gevaar, omdat ze het vaak aanraken” aldus de Potter. “De geur die je dan afgeeft kan voor het ree al reden zijn om haar jong te verstoten”.
Werkzaamheden uitstellen tijdens broedseizoen
De boswachters van Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties houden bij de uitvoering van hun werk rekening met het broedseizoen. Bepaalde werkzaamheden in het bos, de heide en graslanden worden uitgesteld of met extra voorzorgsmaatregelen uitgevoerd.
Test je kennis over het broedseizoen!
Wat weet jij over het broedseizoen en hoe jij de natuur kunt helpen? Test nu je kennis en doe mee aan de broedquiz !
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief.
en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.
< Kijk
voor agenda

< Volg HeusdenNieuws ook via

< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 5200 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een