Hoe kunnen we fietsen veiliger maken voor de ouderen?

jun 09 2020, 16:15 Nieuws
cycling 979583 1280
Het aantal ouderen dat met zogenoemde ‘enkelvoudige fietsongevallen’ ernstig letsel oploopt wordt steeds groter. Ze vielen zonder dat er een andere verkeersdeelnemer bij betrokken was.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt nu een wedstrijd om ideeën te verzamelen om dergelijke ongelukken tegen te gaan.
Bewustwording, geen angst
Fietsen is belangrijk voor iedereen en zeker op latere leeftijd. Voor oudere fietsers is fietsen meer dan vervoer. Het zorgt ervoor dat ze fitter en zelfstandiger blijven en het brengt positiviteit, een gevoel van vrijheid en mooie herinneringen. Uit onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat fietsongevallen bij senioren voornamelijk enkelvoudig zijn. Maar niet alle oudere fietsers zijn zich bewust van de risico’s: “Dat overkomt mij toch niet, ik fiets nog alsof ik 20 ben.” Informatie over enkelvoudige ongevallen kan ook bedreigend overkomen: “Als het gevaarlijk is, moet ik dan helemaal stoppen met fietsen? Dat wil ik niet!”
‘Enkelvoudige fietsongelukken’
Vaak is er bij ‘enkelvoudige fietsongelukken’ met ouderen sprake van een botsing met een object, uitglijden of vallen tijdens het op- en afstappen. Zelf maatregelen nemen kan een oplossing zijn, maar soms is dat niet voldoende. Het kan ook zijn dat de verkeerssituatie of omgeving onveilig is. Dan is het handig om dit te melden bij de wegbeheerder. Wat ouderen zelf kunnen doe is het zadel op de juiste hoogte afstellen, geschikte schoenen dragen en een bril op de juiste sterkte opzetten. Ook zijn aanpassingen aan de fiets mogelijk, zoals een extra spiegeltje, een fiets met een lagere instap nemen of het dragen van een fietshelm.
Er moet méér gefietst worden!
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom samen met het samenwerkingsverband Tour de Force op zoek naar ideeën om ouderen en wegbeheerders bewuster te maken van de risico’s van enkelvoudige fietsongevallen zodat ze de juiste maatregelen treffen. Gezocht wordt naar creatieve manieren waarmee er bewustwording wordt gecreëerd onder oudere fietsers en/of wegbeheerders. Ideeën waardoor het risico op enkelvoudige fietsongevallen bespreekbaar wordt, waarmee fietsen veiliger wordt en manieren waarmee ouderen worden geholpen om goed voorbereid op de fiets te stappen Zonder angstig te worden om te gaan fietsen, want het doel is uiteindelijk dat er méér gefietst gaat worden.
Geen apps, sites of campagnes
Het is niet de bedoeling om te komen met een app, website of een (media) campagne. Die zijn er immers al genoeg. De uitdaging zit ‘m in bewustwording creëren, het gesprek voeren en gerichte acties ondernemen om problemen daadwerkelijk aan te pakken. Onder de vijf beste inzenders wordt 3.000 euro verdeeld: een eerste prijs van 1.250 euro, een tweede van 750 euro, een derde van 500 euro en dan nog twee ‘troostprijzen’ van elk 250 euro netto. De ingestuurde concepten worden beoordeeld door een vakkundige jury op de volgende onderdelen: inventiviteit, verwachte impact en uitvoerbaarheid. Inzendingen zijn welkom tot zondag 28 juni 23:59 uur. De uitslag wordt bekend op vrijdag 10 juli. Klik op de link hieronder voor meer informatie over deze challenge.
KLIK HIER voor meer informatie over deze challenge
KLIK HIER voor het onderzoek van de Rijksoverheid
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.