Nu & Morgen week 47 van de gemeente Heusden

Foto: WGF

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 47 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.

In Nu & Morgen van week 47 aandacht voor Begroting 2022, Aankondiging openbare informatievergaderingen, Registreren van een politieke partij, Commissie bezwaarschriften, Bijzondere aanblik Doeverensche sluis aan Elshoutse Zeedijk.

Begroting 2022
In de jaarlijkse begrotingsvergadering op 11 november 2021 stelde de gemeenteraad de begroting 2022 vast. Hiermee verdeelde de gemeenteraad een totaalbudget van € 126 miljoen. Dit is de laatste begroting van de bestuursperiode 2018-2022. Met deze begroting draagt de gemeenteraad de financiën van de gemeente over aan de volgende gemeenteraad en het volgende college. In een serie artikelen vertellen we meer over de begroting voor 2022. Dit is het eerste artikel in deze reeks.

Aankondiging openbare informatievergaderingen
Op dinsdag 30 november en woensdag 1 december 2021 vergaderen de raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur.

Registreren van een politieke partij
Wil je meedoen met de gemeenteraadsverkiezing van 2022? Dan kun je de naam van jouw politieke partij registreren. Registratie kan door op zijn laatst 20 december 2021 voor 16.00 uur een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ in te dienen bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heusden. Doe je dit nietvoor 20 december 16.00 uur, dan kun je nog steeds meedoen met deverkiezingen, maar dan met een blanco lijst 

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op maandagmiddag 29 november 2021 een digitale hoorzitting. Tijdens deze digitale hoorzitting worden drie bezwaarschrift behandeld, die zijn gericht tegen: 14:00 uur: Afwijzen ontheffingsaanvraag voor het houden van meer dan drie honden
14:30 uur: Straatnaam voor ontsluitingsweg Mariënkroon
15:00 uur: Last onder dwangsom voor diverse overtredingen op een perceel aan de Wolput te Vlijmen
De digitale hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789. Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Bijzondere aanblik Doeverensche sluis aan Elshoutse Zeedijk
Dit najaar is een start gemaakt met de restauratiewerkzaamheden aan de Doeverensche Sluis aan de Elshoutse Zeedijk. De sluis is afgedamd en drooggelegd, het resultaat is zichtbaar op de foto. De vloer van de sluis is geïnspecteerd op kwaliteit. Daarnaast is er een sonderingsonderzoek uitgevoerd om de grondslag te bepalen, noodzakelijk voor het in beeld brengen van een nieuw tracé van de middenspanningskabel. Deze kabel ligt nu nog op de sluismuren en is sterk verouderd

Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie Nu & Morgen week 47-2021

Nu & Morgen week-46-2021 Nu & Morgen week 46-2021
Nu & Morgen week-45-2021 Nu & Morgen week 45-2021
Nu & Morgen week-44-2021 Nu & Morgen week 44-2021
Nu & Morgen week-43-2021 Nu & Morgen week 43-2021
Nu & Morgen week-42-2021 Nu & Morgen week 42-2021

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via 
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een 
mail

Reacties