Nu & Morgen week 23 van de gemeente Heusden

Foto: WGF

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 23 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.

In Nu & Morgen van week 23 aandacht voor nieuwe college, Bijeen Heusden lanceert campagne ‘een gelukkig leven’ 2022 een jaar om te vieren, tijdelijke subsidieregeling corona herstelfonds maatschappelijke organisaties, komende weken controle hondenbelasting, controle minicontroles, fietvalpreventie, dag van de techniek, commissie bezwaarschriften en aangepaste openingstijden

Nieuwe college
Tijdens een extra raadsvergadering vorige week dinsdag is het nieuwe college van burgemeester en wethouders benoemd. De nieuwe wethouders zijn Martijn van Esch, Peter van Steen, Thom Blankers, Johan Meesters en Jeroen van den Bosch. De komende weken stellen zij zich op deze informatiepagina voor. In het coalitieprogramma ‘Heusden Nu en Straks’ staan de uitdagingen voor de bestuursperiode 2022-2026 beschreven. Het programma lees je op www.heusden.nl

Bijeen Heusden lanceert campagne ‘een gelukkig leven’
Een relatie, iedereen heeft hier zijn eigen beeld en ideeën bij. Ze zijn er in alle denkbare vormen. Zelf en met elkaar reis je naar een toekomst die je voor ogen hebt. Maar heb jij hetzelfde eindpunt voor ogen als je (toekomstige) partner? Helaas raken veel partners elkaar tijdens deze reis kwijt. De welbekende slotzin van ieder sprookje ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ geldt dan ook niet voor iedere relatie

2022 een jaar om te vieren
Hoera, de gemeente Heusden bestaat 25 jaar! Organisaties en verenigingen in onze gemeente vieren dit met ons mee. Dit jaar organiseren zij verschillende evenementen in het kader van ‘2022: een jaar om te vieren!’ Bijvoorbeeld het Halve Zolen Festival, Historisch Heusden en concerten. Op www.heusden.nl/25jaarheusden vind je een overzicht van alle aangemelde evenementen zie voor meer info hier 

Tijdelijke subsidieregeling corona herstelfonds maatschappelijke organisaties
Sport, welzijn en cultuur zijn belangrijk voor onze inwoners. Om maatschappelijke organisaties gezond te houden heeft het college een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. In de regeling staan de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie in het exploitatietekort 2021 mits dit het gevolg is van de coronacrisis. Bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting van accommodaties, beperking van het maximaal aantal aanwezigen/publiek. Maatschappelijke organisaties met beroepskrachten zijn uitgesloten van deze tijdelijke subsidieregeling.
Subsidie
Maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie van maximaal € 2.500 aanvragen. Bij de aanvraag moet een vastgestelde jaarrekening 2021 en een motivering waarom het tekort het gevolg is van coronamaatregelen. Als het subsidiebedrag onvoldoende is, kan een maatwerkoplossing worden aangevraagd. Hiervoor is een uitgebreide financiële toetsing nodig. Je kunt een aanvraag indienen tot 1 augustus 2022. Alle voorwaarden en meer informatie lees je op www.heusden.nl/herstelsubsidie

Komende weken controle hondenbelasting
Heb je een of meerdere honden? Dan weet je vast dat je hiervoor hondenbelasting moet betalen. De komende weken wordt huis-aan-huis gecontroleerd of van elke hond aangifte is gedaan. Meer info zie hier 

Controle minicontainers
Heel veel inwoners scheiden hun afval erg goed. In vergelijking met andere gemeenten wordt in onze gemeente veel meer PMDen GFT-afval ingezameld. Een goede prestatie dus! Helaas zien we echter steeds vaker dat PMD- en GFT-containers vervuild zijn met afval dat hier niet in thuishoort, zoals restafval. Het risico bestaat hierdoor dat de hele lading van de inzamelwagen wordt afgekeurd en als restafval moet worden verwerkt. Voor iedere ton restafval die wordt verbrand, betalen we ruim € 32 aan afvalbelasting!
Daarom controleren we binnenkort weer de minicontainers die op de inzameldagen aan de straat staan. Containers met afval dat er niet in thuishoort, worden niet leeggemaakt. Wil jij geen volle container terugkrijgen? Zorg dan dat het afval goed gescheiden is en in de juiste bak komt! Kijk voor tips over afvalscheiding op de Afvalstoffendienst-app of op de afvalscheidingswijzer via www.milieucentraal.nl.

Fietsvalpreventie
Wist je dat er jaarlijks 10.000 fietsers gewond raken door fietsongevallen? De helft hiervan is ouder dan 60 jaar. Senioren zijn niet per se brokkenpiloten. Wel fietsen zij vaker en zijn ze fysiek kwetsbaar: de gevolgen van een val zijn dan ook vaak ernstig. Vooral senioren hebben baat bij trainingen en informatie om veilig te fietsen. Met de cursus ‘Fietsvalpreventie’ wil Stichting de Schroef dat men (weer) met vertrouwen op de fiets springt. De cursus is al gauw: 13, 14 of
15 juni is het theoriegedeelte en op 30 juni en 7 juli is het praktijkgedeelte. De cursus is gratis. Meer informatie lees je op www.stichtingdeschroef.nl

Dag van de Techniek
Het is bijna zover… De Dag van de Techniek! 30 bedrijven geven een kijkje in de keuken op 18 juni. Deze dag is speciaal voor jongeren die nieuwsgierig zijn naar techniek en/of zich oriënteren op een studierichting. Platform Techniek de Langstraat organiseert dit terugkerende evenement samen met technische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio. Wanneer: zaterdag 18 juni 2022 Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur Locatie: Breman, Marconilaan 4 in Drunen
Kosten: gratis toegang.

Commisie Bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op dinsdag 14 juni 2022 een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden twee bezwaarschriften behandeld, die zijn gericht tegen:
• 14:00 uur: Het plaatsen van drijvende zonnepanelen in een bestaand bassin op een perceel aan de Groenstraat te Hedikhuizen
Voor meer informatie en het bijwonen van de hoorzitting kun je contact opnemen met het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789. Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is

Aangepaste openingstijden
Door een bijeenkomst is het gemeentehuis in Vlijmen gesloten op donderdag 16 juni vanaf 15.00 uur. Wij zijn vanaf dat tijdstip ook telefonisch niet bereikbaar

Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie Nu & Morgen week 23-2022

Nu & Morgen week 22-2022 Nu & Morgen week 22-2022
Nu & Morgen week 21-2022 Nu & Morgen week 21-2022
Nu & Morgen week 20-2022 Nu & Morgen week 20-2022
Nu & Morgen week-19-2022 Nu & Morgen week 19-2022
Nu & Morgen week-18-2022 Nu & Morgen week 18-2022

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via 
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3750 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een 
mail

Reacties

Cookieinstellingen