Ommetje gemeente Heusden Deel 14

Elke zondag introduceren we  een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 14 is deze keer het meer van Engelen

Naam: Ommetje Het Meer van Engelen
Parkeren: ’s-Hertogenbosch, De Haverlij, Engeler Visserspad.
Lengte van de route: 4,5 km
Markante punten: Het Engelermeer, Het Meer van Engelen.

Het Ommetje Het Meer van Engelen volgt een route van 4,5 km over bestaande onverharde paden rondom Het Meer. Het pad is goed beloopbaar pad maar kan hier en daar wat drassig zijn.

Het natuurgebied.
58 ha van het gebied Engelermeer wordt beheerd door Staatsbosbeheer als natuurgebied. Dit gebied omvat een eendenkooi, open water, moerasbos, veenmosarm rietland en cultuurland. Het moerasbos behoort tot het elzenrijk en het droog essen-iepenbos. In 1990 werden landgeiten ingeschaard om het oprukkende struikgewas in te tomen. Het riet wordt tegenwoordig gemaaid in plaats van afgebrand. De eendenkooi is niet meer in gebruik en is nu een rustgebied voor watervogels. Ook zijn er voorzieningen aangelegd voor de Oeverzwaluw. Deze vogel broedde hier al sinds het begin van de afgravingen. Ook een vleermuiskelder werd in 1994 gebouwd.

Historie
De plas is waarschijnlijk een restant van een oude stroomgeul van de Maas of de Dieze van vóór de 13e eeuw. Voor het uitgraven van de Bergsche Maas in het begin van de 20e eeuw werd bij hoge waterstanden van de Maas het systeem van de Beerse Maas gebruikt om het overtollige water via de Beerse Overlaat af te laten vloeien. Dat stroomde dan vanaf Grave naar ‘s-Hertogenbosch en belemmerde de afvoer van het water van de Aa en de Dommel. Dit laatste water stroomde dan de Vughtse Gement in, deels naar het westen ten noorden van de Drunense Duinen in de richting van Waalwijk en het Oude Maasje. Maar ook in noordoostelijke richting voorlangs de keerdijk van Vlijmen naar Bokhoven, waar via een overlaat het water alsnog in de Maas kon stromen. Een deel van de stroomgeul van die laatste route bleef permanent met water gevuld en heet het Engelermeer.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de plas gebruikt voor uitgebreide zandwinning. Hierdoor vergrootte de plas en werd uiteindelijk ingericht als recreatieplas. Met als uitzondering van het ondiepe noordelijk gedeelte dat een natuurgebied werd. Direct na de zandwinning werd het Engelermeer zeer geliefd bij windsurfers, een sport die op dat moment nog in kinderschoenen stond. (1970) Verdere zandwinning ging gepaard met vergroting van de plas tot meer dan 100 ha. In 2017 is de laatste zandwinning gestopt.

Actuele informatie
Het Engelermeer is de naam van een recreatieplas en het omliggende recreatiegebied ten noordwesten van ‘s-Hertogenbosch. De plas is genoemd naar het plaatsje Engelen, dat ten oosten van het Engelermeer aan de Dieze ligt.

Toegang: Vrij op wegen en paden. Parkeren via zijweg Haverleij: Engeler Visserspad. Honden aan de lijn.

Beheer: Staatsbosbeheer (natuurgebied), Gemeente ‘s-Hertogenbosch (recreatiegebied).

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Reacties

Cookieinstellingen