Ommetje gemeente Heusden Deel 23

Elke zondag introduceren we  een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 23 is deze keer De Distelhoeve (5 km)

Naam: Ommetje De Distelhoeve
Parkeren: Nieuwkuijkseweg brug Drongelens kanaal.
Lengte van de route:  5 km
Markante punten: De schuif, De Zandleij.

Het Ommetje De Distelhoeve volgt een route van 5 km over bestaande dijken en zandpaden over een goed beloopbaar pad.

Drongelens Kanaal
Het Afwateringskanaal van ‘s-Hertogenbosch naar Drongelen in Noord-Brabant is tussen 1907 en 1911 gegraven. Het kanaal is het alternatief om het overtollige water van de Aa, Zuid-Willemsvaart, Zand- en Broekleij en de Dommel niet door de stad maar via het kanaal af te voeren, naar de Maas. Het kanaal begint ten zuiden van de stad, vlak bij het Wilhelminaplein en eindigt bij de Bovenlandse Sluis in Waalwijk, waar ook het waterpeil wordt gereguleerd.

De Schuif (Rijksmonument 521342)
Op het Drongelens Kanaal onder Cromvoirt kwam een uitwateringssluis (de Schuif), onder beheer van waterschap De Bossche Sloot. Deze uitwateringssluis kreeg zogenaamde Stoney-schuiven. In 1964 werd waterschap De Bossche Sloot opgeheven. In de tweede helft van de jaren ’60 is bij de ruilverkaveling Heusden-Vlijmen de waterhuishouding in het gebied sterk veranderd. In dezelfde periode werd inlaatgemaal Bossche Sloot gebouwd, bedoeld om water uit het Drongelens Kanaal in de Bossche Sloot te pompen voor de wateraanvoer in het ruilverkavelingsgebied. Daarmee verviel de afvoerfunctie van de Schuif. Toch is hij niet helemaal zonder functie. Behalve dat het complex een historisch waterstaatsmonument is, dient de sluis nog steeds als waterkering bij hoogwater op het Drongelens Kanaal. Zowel dit kanaal als de Bossche Sloot en de bijbehorende kunstwerken zijn tegenwoordig in beheer van waterschap Aa en Maas.

Historie
De sluis is rond 1900 gebouwd als uitwateringssluis voor het gebied rond ’s-Hertogenbosch, Heusden en Vlijmen. In 1904 werd de Bergse Maas voltooid om het gebied rond ’s-Hertogenbosch een beter ontwatering te geven. De aanleg van het Drongelens kanaal was een van de werken die hieruit voortvloeiden. De Bossche sloot voerde van uit ’s-Hertogenbosch het water naar het Drongelens kanaal. Ten behoeve van deze afwateringen en kering werd een schuiven constructie gerealiseerd (Schuif Bossche sloot), die nog intact is en nog steeds zijn functie in het kader van waterbeheer vervult. De schuiven in de Bossche sloot dateren uit de periode van vlak voor 1900. Het zijn hand bediende schuiven van het Stoney-type zijn. Het systeem van Stoney schuiven is rond 1900 vrij veel in Nederland toegepast maar om vele reden zijn er nog maar enkele over. Het voordeel van deze constructie is dat ze met ongelijke waterstand voor en/of achter de schuif geopend of gesloten kunnen worden. Het geheel heeft cultuurhistorische waarden als gaaf onderdeel van de grootschalige Maasverbeteringswerken in de periode rond 1900. Het object is van historisch-constructief belang als uiting van ingenieursbouwkunst, leunend op traditioneel ambachtelijke principes van gebruik van gietijzer en toepassing van moderne materialen. De constructie is in zijn geheel bewaard gebleven, en aangezien verglijkbare constructies schaars zijn, heeft het object een zekere zeldzaamheidswaarde.

Actuele informatie
De route start aan de brug over het Drongelens kanaal en loopt via de dijkjes langs het Drongelens kanaal en de dijkjes langs de Zandleij, om De Distelberghoeve weer terug over zandpaden naar het vertrek punt.

De Zandleij
De Zandleij is een waterloop in Noord-Brabant. Ze begint ten noorden van Tilburg, waar zich een complex van vloeivelden bevindt. Deze zijn tussen 1919 en 1929 aangelegd en dienden om het afvalwater van de stad Tilburg en zijn textielindustrie te zuiveren. Er bevindt zich daar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar het effluent van deze installatie is nog van minder goede kwaliteit. Van hier uit stroomde het riviertje in noordoostelijke richting, door het natte en laaggelegen natuurgebied De Brand ten noorden van Udenhout, en vervolgens langs kasteel Zwijnsbergen bij Helvoirt. Daarna buigt de stroom zich in noordelijke richting en doorsnijdt de dekzand rug. Bij Cromvoirt komt de Zandleij uit in het Afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen. Het stroompje is nimmer geheel natuurlijk geweest, waarvan de naam leij, wat geleiden betekent, getuigt. Men neemt aan dat de Zandleij tussen de 14e en de 18e eeuw gegraven is. In de jaren 60 van de 20e eeuw waren er capaciteitsproblemen en is er een nieuwe bedding gegraven. De oorspronkelijke bedding heet nu Zandkantse Leij. Het kanaaltje vangt kwel af en draagt daarmee bij aan de verdroging van het natuurgebied De Brand, terwijl bij overvloedige regenval dit gebied juist weer overstroomd wordt met vervuild water van elders.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Reacties

Cookieinstellingen