Ommetje gemeente Heusden Deel 29

Elke zondag introduceren we  een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 29 is deze keer Ommetje Moerputten (5 km)

Naam: Ommetje Moerputten
Parkeren: Deutersestraat, 5223 GV ‘s-Hertogenbosch.
Lengte van de route: 5 km
Markante punten: Moerputtenbrug, Dijkjes HoWaBo.

Het Ommetje Moerputten volgt een route van 5 km over bestaande dijkjes en over de Moerputtenbrug. De brug overspant de veenplas de Lange Put en is gebouwd als doorlaatbrug voor het water van de Beerse Overlaat.

Moerputten
In het latere natuurgebied Moerputten ligt de Moerputtenbrug (ook wel Moerputtenspoorbrug) als  onderdeel van de Langstraatspoorlijn De brug is sinds de eeuwwisseling een voetgangersbrug die deel uitmaakt van het Halve Zolenpad.

Historie
Aan de Moerputtenspoorbrug is vanaf het najaar van 1881 tot 1887 gebouwd. Pas vanaf eind 1890 reden er over deze brug dagelijks treinen tussen ’s-Hertogenbosch en Geertruidenberg (- Lage Zwaluwe). Bij de bouw had men rekening gehouden met een eventuele toekomstige spoorverdubbeling. De 35 bakstenen pijlers zijn breed genoeg uitgevoerd voor een tweede ijzeren brugdeel. De lijn is echter tot aan de sluiting in 1972 altijd enkelsporig gebleven.

De 600 meter lange spoorbrug is een prachtig voorbeeld van industrieel erfgoed uit de 19e eeuw. Het enorme, statige gevaarte bestaat uit een geklonken, ijzeren constructie die rust op 35 gemetselde pijlers.

In 1995 werd de Moerputtenbrug, samen met de verderop gelegen Venkantbrug, ingeschreven als Rijksmonument in het Monumentenregister (nr. 492667).

In 2011 werd de jarenlange renovatie van de brug afgerond en werd de brug weer toegankelijk voor wandelaars. Aan de voet van de Moerputtenbrug ligt een drijvend ponton, vanwaar u het beroemde zijaanzicht van de brug kunt bewonderen. Bij de brughoofden is informatie te vinden over de geschiedenis van de brug.

Actuele informatie
Het natuurgebied de Moerputten bestaat uit veel verschillende terreintypen. Er zijn hooilanden, rietvelden, moerassen en open water te vinden. Het gebied heeft een rijke maar kwetsbare flora en fauna. Goed schoeisel is aan te bevelen.

HoWaBo

Staat voor Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch. Waterschap Aa en Maas heeft De Gement in Vught en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebieden. Deze liggen ten westen van ’s-Hertogenbosch en beschermen de provinciale hoofdstad tegen hoogwater. Met het project HoWaBo werd ook aan de natuur rond de stad een impuls gegeven.

Historie
In 1994 beleefde West-Europa een natte decembermaand. Ook in januari bleef het regenen. Het peil van de rivieren steeg snel en sterk door de toevloed aan regen- en smeltwater. Zo stond de Rijn bij Lobith op 1 februari 1995 16,68 meter boven N.A.P., slechts 25 centimeter lager dan in het overstromingsjaar 1926. En wat werd gevreesd  gebeurde ook: de 4,90 meter hoge kades langs de Dommel bezweken. Daardoor kreeg het water vrij baan richting Bossche Broek. De A2 nabij ’s-Hertogenbosch overstroomde.

Actuele informatie
Een deel van de route voert ook over de dijkjes van het waterbergingsgebied Moerputten.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Reacties

Cookieinstellingen