Ommetje gemeente Heusden Deel 33

Elke zondag introduceren we  een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 33 is deze keer Ommetje Vlijmen De Melie (2.5 km)

Naam: Ommetje Vlijmen De Melie
Parkeren: Julianastraat 5251 EC Vlijmen nabij het gemeentehuis.
Lengte van de route: 2,5 km.
Markante punten:  De Melie, Molenhoek, Meliepark, Biessert Polder, Vlijmen.

Het Ommetje Vlijmen De Melie volgt een route van 2,5 km over bestaande wegen en dijken die goed beloopbaar zijn. (een trap onderweg)

Historie Vlijmen
Over de betekenis van de naam Vlijmen valt weinig met zekerheid te zeggen. De oudste schriftelijke bron spreekt van Vlimen, wat “heim in een waterrijke streek” zou kunnen betekenen. Het dorp dankt zijn ontstaan aan de heer van Heusden, die het in 962 stichtte. Deze ouderdom wordt bevestigd door aardewerkscherven, die bij de Hongerenburg (nabij Voordijk nr. 63) zijn gevonden. De Hongerenburg, misschien het eerste stenen gebouw van Vlijmen, wordt vermeld in 1375; het laatste restant ervan is verkocht in 1662. In oude akten is ook nog sprake van een slot “Borre”, dat gestaan zou hebben op de Eekelaar, een eikenbos ten oosten van de Kennedybrug. Het dorp, waarvan het centrum oorspronkelijk in de omgeving van de Hervormde Kerk lag, behoorde tot het hertogdom Brabant, maar tussen 1335 en 1339 was het Gelders bezit, waarna het weer terugkwam aan Brabant. Op 29 maart 1356 kwam het bij Holland, maar dit gaf aanleiding tot problemen, die leidden tot verwoesting van Vlijmen door de Bosschenaren. In 1374 werd na de uitspraak van scheidsrechters de nieuwe situatie bestendigd en tot 1814 is Vlijmen bij Holland gebleven.
Van het Middeleeuwse Vlijmen is betrekkelijk weinig bekend. Er moet al vroeg een kerk hebben gestaan, want het kruis van de huidige Hervormde Kerk draagt het jaartal 1122. We weten dat de Voordijk rond 1272 is aangelegd en de Heidijk in 1360.
De schuttersgilden zijn heel oud. Zo wordt van het Onze Lieve Vrouw Schuttersgilde aangenomen dat het in 1320 zou zijn opgericht, de St. Barbara Schuts in 1425 en de St. Carharina Schuts in 1469.
Het dorp kreeg in 1473 zijn eigen schepenbank voor civiele en strafrechtelijke zaken. Vlijmen heeft in de loop van de eeuwen zwaar te lijden gehad van oorlogen, vooral ook omdat het in de onmiddellijke omgeving van de vestingstad Den Bosch was gelegen. In 1543 richtte Maarten van Rossum met zijn Geldersen zware vernielingen aan. De Spaanse troepen deden dat op hun beurt in 1584, terwijl in 1587 bij oorlogshandelingen de kerk werd verwoest. In 1610 werd deze inmiddels weer herstelde kerk door de Protestanten in gebruik genomen. De Katholieken bouwden in 1740 een schuurkerk aan de Voordijk; deze werd in 1805 opgevolgd door een definitief gebouw, terwijl de huidige kerk op 12 november 1866 werd ingezegend.
Het rampjaar 1672 deed ook voor Vlijmen zijn naam eer aan, want de Fransen verwoestten talloze huizen en plunderden het dorp geheel leeg. Een nog grotere ramp deed zich voor in 1746, toen een enorme brand in totaal 380 gebouwen vernielde. Alsof al deze ellende nog niet genoeg was, had men ook nog geregeld te kampen met overstromingen. De landbouw is door de eeuwen heen veruit het voornaamste middel van bestaan geweest, terwijl ook de tuinbouw kon opbloeien in verband met het afzetgebied in het nabije Den Bosch. Een Vlijmense specialiteit was bovendien de hopteelt. In het laatste kwart van de 19e eeuw kwam de mandenmakerij op en lange tijd is deze industrie van doorslaggevende betekenis geweest voor de kostwinning van vele Vlijmenaren, maar geen van de arbeiders is er ooit rijk van geworden. Er is veel armoede geleden, vooral in de crisisjaren. Na de oorlog is de betekenis van de landbouw verder afgenomen, terwijl nieuwe industrieën voor ander werkgelegenheid moeten zorgen

De Melie
In een schepenprotocol van 1574 wordt de Millinck óf Millinghe te Vlijmen vermeld. De benaming van de Melie kan als basis de Milling kunnen hebben, in de volksmond verbasterd tot de Millie. Bewoners spreken nog altijd van de Millie.

Het Meliepark
Dit is een woonwijk met 56 villa’s in het groene hart van Vlijmen. De nadruk ligt op de eenheid van architectuur, terwijl de wijk tevens diversiteit uitstraalt door het eigen karakter van de villa’s.

De Molenhoek
Meteen vooraan in de Molenhoek staan een aantal elektrisiteitspalen. Aan de straatzijde is hier een lantaarn aan bevestigd bestaande uit een smeedijzeren arm met pijlpunten en met een geëmailleerd metalen lampenkap. Na Molenhoek 19 een reeks houten palen, één rechte en één schuine schoor, met elkaar verbonden door een horizontale houten ligger. Bovenaan beide houten palen drie porseleinen koppen, iets verspringend ten opzichte van elkaar. De elektriciteitspalen zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een economische en typologische ontwikkeling, namelijk de totstandkoming van de eerste elektriciteitsvoorziening op het platteland. Zij zijn zeldzaam en gaaf bewaard gebleven, en gekwalificeerd als Rijksmonument (517352).

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen