Ommetje gemeente Heusden Deel 31

nov 21 2021, 7:59 Ommetje gemeente Heusden
img 7847
Elke zondag introduceren we een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 31 is deze keer Ommetje Duynhaege Drunen
Naam: Ommetje Duynhaeghe Drunen
Parkeren: Akkerlaan 2, 5151 RZ Drunen.
Lengte van de route: 2 km
Markante punten: De Zeeg, De Heidijk
duynhage kaart81276
Het Ommetje Duynhaeghe volgt een route van 2 km over bestaande paden en over een onverhard goed beloopbaar pad.
De Heidijk
De Heidijk moets de dorpen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen beschermen tegen het water van de Beerse Overlaat dat via ’s-Hertogenbosch door de Baardwijkse Overlaat naar de Amer werd geleid. In 1942 is de Beerse Overlaat officieel gesloten en was de drieging uit de lucht. De Heidijk van Drunen en Vlijmen was oorspronkelijk een restant van een dijkenstelsel ontstaan in de periode 1230-1270. De dijk deed dienst als meest zuidelijke begrenzing van een grote polder. De Heidijk werd in 1360 aangelegd, maar dat hield niet in dat daarmee de wateroverlast definitief van de baan was. Vanaf die tijd tot 1880 zijn er maar liefst drieëntwintig doorbraken geregistreerd. Opmerkelijk is, dat midden door de heide destijds de Heygrave liep. Een brede sloot, die mogelijk aansluiting gaf op de Bossche Sloot. Deze turfvaart was, tegen het einde van de veertiende eeuw aangelegd door Pauwels de Oude van Haestrecht, heer van Venloon (Loon op Zand), Goirle, Tilburg en Drunen. De Heygrave wordt al genoemd in 1449. De heide werd geleidelijk ontgonnen en men mag aannemen, dat dit proces in het midden van de zeventiende eeuw was voltooid. De naam van de Nieuw Loons Vaart herinnert hier nog aan.


Historie
Al sinds de middeleeuwen beschermt de Heidijk tegen water dat afkomstig is van de Midden-Brabantse heidevelden. Bij hoge waterstanden konden riviertjes zoals de Dommel en de Dieze niet al het water afvoeren naar de Maas, waarop het ‘heiwater’ richting de dorpen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen liep. De dijk maakte eeuwenlang deel uit van de ringdijk om de Grote of Zuidhollandse Waard, een gebied dat zich uitstrekte van Vlijmen tot aan de tegenwoordige Hoeksche Waard. Aan het begin van de vijftiende eeuw moest de graaf van Holland ingrijpen in een langdurig geschil tussen de inwoners van het Land van Heusden en de andere bewoners van de Grote Waard. In de ogen van de laatsten was het beheer van de Heidijk bij de Heusdenaren in slechte handen, wat een gevaarlijke situatie opleverde voor het gehele achterliggende gebied. De graaf besloot voor het onderhoud van de Heidijk dezelfde strenge regels toe te passen als die voor de Hoge Maasdijk van kracht waren. Mocht het Land van Heusden zijn plicht blijven verzaken, dan zou de graaf maatregelen nemen door een einde te maken aan de mogelijkheid om het water in westelijke richting, langs Drunen en Waalwijk, op de Donge af te voeren.
De Zeeg
De Zeeg is de weidse polder tussen Drunen (Heidijk) en Nieuwkuijk. Vroeger liep de polder vaak onder water. Nu is de Zeeg het domein van weidevogels. In de Zeeg ligt ook het Driewiel, dat al in de 15e eeuw ontstond na een doorbraak van de Heidijk.
Actuele informatie
Om weidevogels een kans te geven en het natuurgebied te versterken, wordt gekozen voor een ‘open’ landschap met niet teveel bomen. Zo wordt de karakteristieke openheid van het buitengebied behouden. Er worden vijftien bomen geplant, waaronder knotwilgen, fruitbomen een notenboom en een fladder iep. Er zijn ook twee poelen gegraven die bij hoog water met elkaar in verbinding staan, waar nat hooiland zich kan ontwikkelen. Op de hogere delen kan een bloemenweide ontstaan. Met deze twee poelen en de grote wiel ernaast, wordt de naam ‘Driewiel’ weer eer aangedaan. Paden lopen langs de poelen, de Driewiel, een mooie vlechthaag en door een deel van het bestaande bos. Voor de vele wandelaars is in dit gebied een mooi nieuw ommetje gecreëerd.
Actuele informatie
Neem ook eens een kijkje op de begraafplaats, er staan vele verschillende bomen. Ook het gebouwtje dat er staat is opgetrokken in de stijl van de Bossche school architectuur. De Bossche School is een traditionalistische stroming in de Nederlandse architectuur, gebaseerd op het gedachtegoed van dom Hans van der Laan, waarbij ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen een belangrijke rol spelen. Het belangrijkste kenmerk van de Bossche School is de toepassing van een strikt verhoudingensysteem, gebaseerd op het zogeheten plastische getal, een proportie gebaseerd op onze driedimensionale – vandaar 'plastische' – perceptie van de wereld om ons heen. Een ander belangrijk concept in de theorie is de 'cella' of kamer, de kleinste ruimte binnen een gebouw, die ontstaat tussen vier wanden die 'in elkaars nabijheid staan'. De grootte van de cella dient direct gerelateerd te zijn aan de muurdikte, en vormt op zijn beurt de basis voor het gehele ontwerp. Vaak wordt de regel aangehouden dat de grootste lengte of breedte van de cella maximaal zeven keer de muurdikte mag bedragen.
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief.
en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.
< Kijk
voor agenda

< Volg HeusdenNieuws ook via

< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een