GroenLinks-PvdA Heusden: een samenleving voor iedereen

Foto: GroenLinks PvdA

GroenLinks-PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en dat iedereen in staat is om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Iedereen is gelijkwaardig en heeft dezelfde rechten. Niemand wordt uitgesloten.

Barrières wegnemen
GroenLinks-PvdA Heusden wil barrières wegnemen. De fysieke toegankelijkheid vergroten, bijvoorbeeld door minder obstakels op de stoep, toegang voor rolstoelen en rollators en gericht gebruik van blindengeleidelijnen op straat. Begrijpelijke (digi)taal in communicatie met Heusdenaren is belangrijk.

Ondersteunen naar behoefte
Ook arbeidsmigranten moeten zich veilig en thuis kunnen voelen in Heusden. Dit betekent een fatsoenlijke huisvesting en ondersteuning naar behoefte. Met de nieuwe inburgeringswet voor vluchtelingen komt de regie op de inburgering vanaf 2022 naar de gemeente en krijgt de gemeente er nieuwe taken bij. Voor ons vormt een degelijke ondersteuning, solidariteit en handelen vanuit vertrouwen hierbij de basis.

Voor racisme en discriminatie is geen plaats: door wie dan ook, tegen wie dan ook en waarom dan ook.
Vrij naar Martin Luther King zeggen wij: wij willen een gemeente waarin mensen worden beoordeeld op basis van hun karakter en hun daden en niet op basis van uiterlijke of persoonsgebonden kenmerken.

Onze inzet voor een samenleving voor iedereen:

  • Bij alle openbare plekken aandacht besteden aan toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators;
  • Websites en brieven opstellen in voor alle inwoners begrijpelijke taal;
  • De mens centraal zetten bij de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Met een grote rol voor VluchtelingenWerk Heusden bij het vormen van nieuwe werkwijzen;
  • De gemeente – en ook alle instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen – werken aan diversiteit. Opnieuw aansluiten bij discriminatiemeldpunt RADAR en direct ingrijpen bij uitingen van discriminatie.

GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Reacties

Cookieinstellingen