Aagje is nieuwsgierig naar de politiek in Heusden: Aflevering Heusden Transparant

Foto: Heusden Transparant

Misschien heb je al eens gehoord van Aagje, die nieuwsgierige meid uit Heusden? In aanloop naar de aanstaande verkiezingen voor de gemeenteraad wil ze meer weten over de politieke partijen in haar gemeente. Natuurlijk gaat Aagje geen stemadviezen geven. Maar misschien helpt ze jou wel een beetje om beeld te krijgen van de politiek in Heusden?

Introductie
Deze keer neemt Aagje Heusden Transparant onder de loep. Een lokale partij die zegt dat ze juist doordat lokale de inwoners serieus kunnen nemen. Ze zien de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet en streven naar een lichte groei door 5 zetels te behalen.

Motto en belangrijkste punt
De missie van onze partij is kort en bondig weer te geven, Aagje: transparantie in bestuur en doen wat je beloofd! Voor ons is de woningbouwproblematiek het belangrijkste punt en verder streven wij al jaren naar afschaffing van de hondenbelasting. Volgens ons worden die opbrengsten in Heusden namelijk al jarenlang gebruikt voor andere doeleinden.

Zorg, klimaat en milieu, wonen en veiligheid
Bij zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn wij voor één gezin, één plan en één regisseur, zodat mensen steeds met dezelfde persoon te maken hebben. Via organisaties als Zonnebloem, Bijeen, Voor Mekaar wordt veel gedaan op het gebied van mantelzorg. Wij vinden het de taak van de gemeente is om deze organisaties goed te ondersteunen.
Wij pleiten voor meer handhavingscapaciteit en wij vinden dat de gemeente meer moet investeren in handhaving en cameratoezicht, zoals ANPR, om het veiligheidsgevoel in de gemeente te vergroten.
Voor grootschalige projecten op het gebied van verduurzaming van gemeentelijke gebouwen willen wij regionale samenwerking, maar altijd mét participatie van inwoners. Wat betreft huishoudelijk afval vinden wij het huidige diftar oneerlijk voor ouderen. Zij leveren kleinere hoeveelheden aan en zijn daardoor duurder uit. Daarom pleiten wij voor meer containers en differentiatie in tarieven. Voor wat betreft wonen vindt Heusden Transparant dat de gemeente zelf de regie moet nemen en daarmee zelf bepaalt welke soort woning en waar men mag bouwen. Dat neemt niet weg dat de gemeente niet alles kan oplossen, met name voor mensen die nu met relatief lage woninglasten wonen. Wij snappen dat het dan niet aantrekkelijk is om te verhuizen. Wij vinden dat alle kernen leefbaar moeten blijven voor zover dat is te realiseren. Echter de vraag is of hetgeen daarvoor soms nodig is, altijd door de gemeente kan worden gerealiseerd. Vergrijzing in een kern is niet altijd te beïnvloeden en winkelaanbod en sporterverenigingen evenmin.

Aagje is heel wat wijzer geworden over Heusden Transparant. Wat willen jullie nog als laatste toevoegen?
Het thema integriteit is voor ons heel belangrijk. Wij zien vermenging van verenigingsbesturen met gemeenteraad, energie coöperatie met gemeenteraad, burgerfunctie met positie in gemeenteraad en dat vinden wij niet gewenst. Ook kennen we raadsleden die woningen kopen voor de verhuur.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen