Omgevingsvisie CDA Heusden betreft “het Vlijmens lint”

Foto: CDA Heusden

Rondom de kern Vlijmen liggen een aantal mooie natuurgebieden. Aan de zuidzijde liggen het Dommeldal, de Bossche Broek, de Moerputten en het Vlijmens Ven. Aan de oostkant van de kern Vlijmen ligt het Engelermeer en aan de noordkant de Sompen en Zooislagen en het Haarsteegs Wiel. Door de ecotunnel onder de A59 en de ecologische verbindingszone langs de Voordijk worden de gebieden met elkaar verbonden.

In de oorspronkelijke Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch en omstreken (HoWaBo) van 2008 zouden de verbindingen tussen de gebieden robuust en breed uitgevoerd worden. De bedoeling was een mooie brede ecologische verbinding langs de Voordijk. Deze gedachte werd ook overgenomen in de toenmalige Structuurvisie van de Gemeente Heusden. Een deel van de geplande verbinding moet nu gerealiseerd worden in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De uitwerking van de GOL plannen is volgens CDA Heusden echter duidelijk zwakker dan de oorspronkelijke plannen uit 2008. Bovendien is de uitwerking duidelijk schraler dan richting de burgers is gecommuniceerd.

Niet de oorspronkelijke robuuste verbindingszone wordt in de huidige plannen gerealiseerd, maar een relatief smalle zone met een breedte van slechts 25 meter. Dieren zullen daar, naar verwachting maar beperkt gebruik van maken, waardoor er een schijnoplossing ontstaat. Bovendien moeten voor de uitvoering veel bomen worden gekapt, onder andere langs De Gemeint. Bomen en bosschages zijn recent door vertegenwoordigers van belangvereniging Het Vlijmens Lint voorzien van een rood wit lint.

Naast het kappen van bomen wordt volgens de plannen de loop van de Bossche Sloot verlegd. Deze eeuwenoude waterloop is van cultuurhistorisch belang. Door een licht gewijzigd tracé te kiezen voor de nieuw te realiseren sloot kan veel natuur worden gespaard. De Natuur- en Milieuvereniging Heusden en CDA Heusden steunen de voorstellen van Het Vlijmens Lint en zien kansen om aan de oostkant van Vlijmen een robuuste ecologische verbinding te maken tussen natuurgebieden, met ruimte voor wandelpaden. Dit geldt temeer nu de wateropslagcapaciteit in het kader van HoWaBo 2021 toe moet nemen van 14 naar 50 miljoen kubieke meter zoals recentelijk bekend werd.

CDA Heusden heeft in haar verkiezingsprogramma de wens opgenomen voor een Omgevingsvisie op het buitengebied. De opties die beschreven staan op de website van hetvlijmenslint.nl kunnen daarvan deel uitmaken. De partij wil graag besturen samen met betrokken burgers en niet vanuit een ivoren toren. Te vaak staat de gemeente voor de rechter tegenover haar burgers door gebrek aan visie en transparantie. Wij willen juist gebruik maken van de expertise van de inwoners om tot een visie en gedragen oplossingen te komen.

CDA Heusden maakt zich sterk voor een mooie en gezonde omgeving en heeft inzicht en contacten, die verder reiken dan de gemeentegrens. De partij wil onderzoeken of de verbindingszone van noord naar zuid als “groene rivier” deel uit kan maken van het in oprichting zijnde “Van Gogh Nationaal Park”. Het betreft een samenwerking, die wil investeren in de kwaliteit van natuur en landschap voor inwoners in Brabant. De financiering en instandhouding kunnen hierdoor beter geborgd worden. Hiervan profiteren zowel de natuur als de gemeente en haar inwoners.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen