CDA Heusden: Windmolens in Heusden? Nu nog even niet

Foto: CDA Heusden

Er is veel onrust over het project windenergie binnen de gemeente Heusden. RWE (energiebedrijf) heeft een plan ingediend om in de polder ten oosten van Hedikhuizen nabij de Steenfabriek vier windmolens te realiseren. Naar de mening van het CDA Heusden is het niet vreemd dat burgers zich ongerust maken over de invloed van de windmolens op de leefomgeving en op hun gezondheid. De regering heeft in het coalitieakkoord immers opgenomen dat er heldere afstandsnormen komen voor de bouw van windmolens op land.  

CDA Heusden streeft naar een duurzame samenleving. Dat dient echter op een verantwoorde manier gerealiseerd te worden. Wij steunen burgers en ondernemers die initiatieven tonen op dat gebied. Het initiatief voor het benutten van restwarmte van de steenfabriek en de zonnepanelen op het waterbassin bij een tuinder in Hedikhuizen zijn daarvan sprekende voorbeelden. Omdat de onderzoeken naar heldere en onderbouwde afstandsnormen voor windmolens nog niet zijn afgerond acht het CDA Heusden een besluit over de plaatsing hiervan te vroeg. Publicaties van emeritus-hoogleraar Albert Koers bevestigen deze mening. Deze stelt dat nooit is gekeken naar effecten als slaapverstoring en stress door windturbines.

Maar er spelen meer zaken. Onze gemeente is onderdeel van de zogenaamde RES regio Hart van Brabant. Binnen deze regio is bepaald wat er aan duurzaamheidsdoelen door de gemeenten  in onze regio moet worden behaald. De gemeente moet zich inzetten om binnen de RES met elkaar en in gezamenlijkheid de doelstellingen om te zetten in passende maatregelen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen soms ingrijpend kunnen zijn. Juist daarom is het van belang dat wij samen met de andere gemeenten in onze regio zorgen dat er maatregelen worden ontworpen die het best in het landschap passen en zo effectief mogelijk zijn. Dit kunnen we beter bereiken door integrale samenwerking dan door de uitwerking geheel aan de markt over te laten zoals met de windmolens door RWE.

Mocht er uiteindelijk een locatie gevonden worden die aan bovengenoemde heldere normering voldoet, dan is CDA Heusden van mening dat de lokale omgeving hiervan moet profiteren. Dat kan bijvoorbeeld door participatie of korting op de energierekening voor omwonenden in plaats van een vergoeding die alleen ten goede komt aan de eigenaar van het land waar de molens geplaatst worden.

De gemeente Heusden stond in 2019 op de derde plaats van de 62 gemeenten die onze provincie telt qua realisatie van zon-op-bedrijfsdaken. In 2021 zijn wij teruggezakt naar de 19 plaats. Nog steeds geen slechte score, maar CDA Heusden wil een actievere rol van de gemeente bij het realiseren van zonnepanelen op daken van bedrijven. Wij willen weer hoger op de lijst te komen te staan en onze gemeente duurzamer maken. Dat kan door ondernemers te informeren en te stimuleren. Bij veel ondernemers is bijvoorbeeld onbekend dat banken bij het behalen van bepaalde milieucertificaten rente kortingen geven en er op meer zaken een zakelijke verduurzamingsubsidie kan worden verkregen.

Samenvattend: CDA Heusden wil onze leefomgeving zo goed mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het benutten van duurzame energiebronnen hoort daarbij. Zolang de effecten van grote windmolens op de gezondheid en de leefomgeving nog niet volledig bekend zijn, wil CDA Heusden de mogelijke plaatsing daarvan bevriezen tot hiervoor een onderbouwde normering geldt. Als uiteindelijk besloten wordt om windmolens te plaatsen dienen de omwonenden hiervan mee te profiteren. Verder willen wij het plaatsen van zonnepanelen op bestaande (bedrijfs)bebouwing stimuleren om onze gemeente duurzamer te maken.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Cookieinstellingen