GroenLinks-PvdA Heusden: "Onze inzet voor inwoners en samenleving, de afgelopen 4 jaar"

mrt 02 2022, 7:53 verkiezingen
img 5454a
De politieke partij GroenLinks-PvdA Heusden maakt hard voor de natuur, onze planeet èn voor de mensen. Sociaal, groen en duurzaam. En een actief beleid waarin mensen centraal staan. Niet de regels. Met als basis steeds de vraag: “Worden Heusdenaren hier beter of gelukkiger van?”. Nu en ook in de toekomst.
De plannen voor sociaal
In het verkiezingsprogramma ‘Actief, sociaal en duurzaam in Heusden!’ staan de plannen voor de komende 4 jaar. Zoals voor inwoners en samenleving:
 • goed en betaalbaar wonen voor iedereen;
 • toegankelijke zorg;
 • een menselijk bestaansminimum zodat iedereen mee kan doen.
Een bloemlezing van de afgelopen 4 jaar
Ook de afgelopen 4 jaar heeft de partij zich steeds ingezet voor een betere samenleving. Als oppositiepartij in de politiek en via alle actieve leden. Een bloemlezing van wat ze zoal deden en hebben bereikt:
 • Met zwerfboeken hebben we tips en ideeën opgehaald van inwoners. Door deze te delen worden we weer op nieuwe ideeën gebracht om van te genieten, te behouden of juist te verbeteren.
 • Om het armoedebeleid van de gemeente meer ambitie en lef te geven hebben we met succes opgeroepen tot het invoeren van kinderkledingbonnen en het afschaffen van de weigeringsgronden voor schuldhulp , ook voor ondernemers.
 • Onze motie voor een gemeentelijk experiment met het basiskomen ging het college en ook de raad jammer genoeg nog te ver.
 • Omdat inwoners vragen stelden over de effecten van (openbaar) WIFI en het 5G-netwerk hebben wij het college gevraagd duidelijker aan te geven hoe de gemeente met WIFI en 5G omgaat.
 • Gezorgd dat het college landelijk heeft gepleit voor de opvang van kinderen in Griekse vluchtelingkampen. (Samen met andere partijen.)
 • De inzet van het college op vroeg signalering en samenwerking in het sociaal domein hebben we steeds actief ondersteund. Zoals bij het tegengaan van eenzaamheid.
 • Een vrijstelling van giften tot 1200 euro voor mensen in de bijstand, is op ons initiatief ingevoerd voor alle drie de Langstraatgemeenten.
 • Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen hebben we bij het begin van de pandemie de gemeente opgeroepen om mondkapjes te geven aan mensen met minder geld. Wat vervolgens ook is gedaan.
 • Om mensen makkelijk hun recht te kunnen laten halen op gemeentelijk niveau, maken we ons hard voor een Heusdense ombudscommissie .
 • Omdat vluchtelingen uit Afghanistan in nood zijn hebben we de gemeente opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen en minder afwachtend te zijn met het aanbieden en uitspreken van hulp.
 • Onze oproepen om bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken, net als kwijtschelding van de gemeentelijke lasten en het verhogen van de uitkering van de HeusdenPas (vanwege extra kosten door corona), vonden nog geen gehoor bij het college en de raad. Dit gold ook voor een onderzoek naar de mogelijkheid van basisbanen .
 • Bij woningrenovaties van Woonveste in de wintermaanden maken wij ons hard voor een compensatie van de energiekosten .
 • Ook hebben we aangedrongen om de landelijke energiecompensatie voor onze inwoners te versnellen. In andere gemeenten, zoals Tilburg gebeurt dit wel. Maar in Heusden en bij Baanbrekers tot nu toe nog niet. En wordt nog gewacht op landelijke acties.
 • Om sociale huurwoningen ook in de toekomst te behouden voor sociale huur heeft op ons initiatief de gemeenteraad zich uitgesproken dat woningen die aanvankelijk zijn gebouwd als sociale huurwoningen niet later alsnog naar de koopsector worden overgeheveld.
Voor het programma en kandidaten, zie: www.groenlinks-pvda-heusden.nl .Actief, sociaal en duurzaam in Heusden! Stem Lijst 6.
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.
< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail