Wandeling ontdek Heusden deel 13

Deze nieuwe aflevering van de wandeling ontdek Heusden is een vervolg op Ommetje gemeente Heusden. U wordt in deze Wandeling ontdek Heusden meegenomen door onze mooie gemeente om kennis te maken met de historie en andere wetenswaardigheden.De wandeling is door Heusden.Nieuws.nl in samenwerking met Ad Hartjes ontwikkeld. Veel wandelplezier! Deel 13 is Elshout (4.5 km)

Naam: Wandeling no.13: Elshout
Parkeren: Kerkstraat 37, 5154 AN, Elshout.
Lengte van de route: 4,5 km.
Markante punten: Sint-Jan-Evangelisch kerk, Maria kapel, Elshoutse Wielen, Grens Brabant-Holland.

De wandeling Elshout volgt een route van 4,5 km over bestaande verharde wegen die goed beloopbaar zijn.

Historie Elshout
Elshout is een plaats in de gemeente Heusden, bestaande uit lintbebouwing, met 1.835 inwoners (anno 2021). De naam Elshout werd al genoemd in een afschrift van een document uit 722, waarin de naam Elisholz voorkomt. In 1316 sprak men van Elishoute en in 1339 van Elshout. Het wordt beschouwd als een van de oudste parochies van het huidige Noord-Brabant: de eerste kerk zou in 696 zijn gesticht door de heilige Suïtbertus en wel te Oud-Heusden. Elshout maakt deel uit van het Land van Heusden. Tot 1789 behoorde Elshout bij het Graafschap Holland, later het Gewest Holland geheten. Het zuidelijk gelegen Drunen hoorde echter bij Brabant. De huidige Scheidingstraat is nog vernoemd naar de Schey, Scheiding, Scheet of Scheysloot, die de voormalige grens tussen de beide gebieden markeerde. In 1789 werd de gebiedsgrens verlegd naar de Maas. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 heeft veel leed veroorzaakt. Hierna heeft men ten westen van Elshout de Zeedijk aangelegd die het land moest beschermen tegen het Maaswater van de Baardwijkse Overlaat. Deze naam is afkomstig van “Zeggedijk”. De Elshoutse Wielen langs deze dijk getuigen nog steeds van de vele overstromingen die in de loop der eeuwen hebben plaatsgevonden. en afgeschermd van de Baardwijkse Overlaat.

De Zeedijk loopt van Doeveren tot aan Drunen en sluit aan op de “Heidijk” die zuidelijk van het gebied loopt en bescherming bood tegen de Beerse Maas. Nieuwe rampen vonden plaats door oorlogsgeweld tijdens de Tachtigjarige Oorlog: in 1579 werd de kerk van Oud-Heusden door de Geuzen platgebrand. Deze was tevens parochiekerk voor de bewoners van Elshout. Aan herbouw viel in deze onrustige tijden niet te denken. Er bestond echter een kapel bij de Gorseweide, gewijd aan de Wonderbare Moeder, die na de verwoesting van de Oud-Heusdense kerk gebruikt werd als parochiekerk. In 1609 werd ze door de Hervormden in beslag genomen. In 1687 kon echter een schuurkerk in gebruik worden genomen. In 1817 werd deze kerk ernstig beschadigd door een storm. In 1878 werd een nieuwe kerk gebouwd. De schuurkerk werd toen gesloopt. De bouwvallige Mariakapel, die aan de katholieken was teruggegeven, werd reeds in 1829 gesloopt. De pastoor beweerde een steen in het puin te hebben gevonden die uit de 12e eeuw stamde. Op 31 januari 1809 vond een dijkdoorbraak plaats. Hierbij werd veel schade aangericht maar vielen geen slachtoffers. Koning Lodewijk Napoleon bracht hierop, op 24 april 1809, een bezoek aan Elshout. In 1817 kreeg Elshout een gemeentewapen.

In 1900 telde het dorp ongeveer 800 inwoners. Ondertussen was in 1887 een station aan de toen gebouwde Langstraatspoorlijn geopend, dat enige jaren later station Drunen-Heusden zou gaan heten. Ook was hier een stopplaats die als station Elshout van 1889 – 1918 dienstdeed. Ook de tramlijn van Drunen naar Heusden liep sinds 1896 door Elshout over de Wolfshoek naar en over de Heusdenseweg. In 1950 werd het personenvervoer en in 1972 ook het goederenvervoer over de spoorlijn gestaakt. Het station was al in 1967 gesloopt bij de aanleg van de provinciale weg N267 en de Maasroute. Van 1921-1969 was in Elshout een veiling voor tuinbouwproducten gevestigd. Ook deze werden met de goederenspoorlijn aan- en afgevoerd. Bij de gevechten in het kader van de bevrijding, in oktober 1944 is er nogal wat schade in het dorp aangericht.

In Elshout hebben twee windmolens gestaan. De ene was De Vooruitgang te Wolfshoek. Deze is gebouwd in 1847 en werd gesloopt in 1951. De andere, met Van Sluisveld als eigenaar, stond nabij de kerk in de Kerkstraat. Tot aan 1935 vormde Elshout samen met Oud-Heusden een zelfstandige gemeente. Sinds 1935 maakte Elshout deel uit van de gemeente Drunen, bestaande uit de plaatsen Drunen, Elshout, Giersbergen en de oude boerderijen Fellenoord en De Pestert. Per 1997 werd deze gemeente samengevoegd met de voormalige gemeenten Vlijmen en Heusden tot de nieuwe fusiegemeente Heusden.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3750 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen