In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart met 'Stembureu Heusden'

De oliebollen zijn nog maar net verteerd of we kijken alweer vooruit naar woensdag 16 maart. Op die dag gaat heel Nederland naar de stembus. De gemeenteraadsverkiezingen staan op de agenda. Ook de Heusdenaren mogen kiezen wie er in de raad van onze gemeente plaatsneemt. De vraag is: Weet u op wie u gaat stemmen? Waar staat de lokale politiek voor en welke partij sluit het best aan bij uw gedachten? HTR Radio helpt, zodat u voor uzelf de juiste keuze kunt maken.

DMP Heusden presenteert opvallend brede en jonge kandidatenlijst

DMP Heusden heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gepresenteerd. DMP is op dit moment de grootste partij van de gemeente Heusden. DMP komt met een top 13 van ambitieuze kandidaten en aanvullend een lijst die doorloopt tot maar liefst 32 kandidaten. De partij is trots op de kandidatenlijst. DMP is een echte lokale partij en dit zie je terug in de lijst waarin jong en oud, man en vrouw en vrijwel alle kernen vertegenwoordigd zijn.

Heusden beschikt over grotere kandidatenlijsten, leesbrillen en loepen

Verkiezingen zijn nog altijd te slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden, vindt een aanzienlijk deel van deze groep. In een peiling over de Tweede Kamerverkiezingen die in maart van dit jaar werden gehouden, geven vier op de tien ondervraagden aan die als “niet toegankelijk” te hebben ervaren. Een ongeveer even grote groep vond de stembusgang wel toegankelijk, de overige 16 procent antwoordde “neutraal”.

Heusden gaat eigen inwoners voorrang geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning

De gemeente Heusden gaat eigen inwoners voorrang geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Een unaniem aangenomen motie van DMP Heusden samen met VVD, Gemeentebelangen en Heusden één heeft hiervoor gezorgd. Woonveste is sinds enkele jaren aangesloten bij WoonService Regionaal, een regionaal systeem waardoor Heusdenaren zich kunnen inschrijven op woningen in de regio en andersom.

GroenLinks-PvdA Heusden: Meer schone energie

GroenLinks-PvdA Heusden staat voor een duurzame samenleving. Dit betekent dat we zuinig omgaan met onze grondstoffen en de aarde en dat we zuinig omgaan met energie. Wij zetten in op een praktische, kleinschalige en plaatselijke aanpak. Steeds met inwoners, ondernemers, coöperaties, Buurt Bestuurt en gemeente samen. Met zo min mogelijk afhankelijkheid van externe partijen, maar waar gewenst en mogelijk wel in een regionale samenwerking.

GroenLinks-PvdA Heusden: de zorg is een punt van zorg

Zorg draait om mensen en niet om cijfers. Zorg hoort zonder dichtbij en laagdrempelig te zijn. De gemeente faciliteert zorg door aanbieders bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in onze gemeente via de organisatie met de naam “Bijeen”. Daar zijn alle organisaties op het gebied van zorg- en hulpverlening bij elkaar gebracht. Iedereen met een zorgvraag kan bij “Bijeen” aankloppen. Zij zorgen dan dat de inwoner met de juiste zorgaanbieder in contact wordt gebracht. Voor mensen die dat willen en kunnen is er voldoende ruimte om zelf de zorg te organiseren.