Dorpsnatuur: Groen …. waarom ook al weer?

Foto: NMVH

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is gestart met twee projecten: Luchtkwaliteit en Dorpsnatuur. In samenwerking met Heusden.Nieuws worden deze projecten uitgelicht en deel 1 van Dorpsnatuur is  Groen …. waarom ook al weer?

Heel vroeger, we praten over duizenden jaren geleden, was alles natuur. Die paar mensen die op aarde rondliepen hadden geen merkbare invloed. Vanaf de middeleeuwen hebben vrijwel alle bossen gekapt en vrijwel al het land in gebruik genomen. Met als gevolg dat 85% van de biodiversiteit inmiddels uit ons land verdwenen is. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw hebben we langzaamaan weer een beetje natuur terug gekregen. Maar de biodiversiteit in agrarisch en bebouwd gebied kachelt nog steeds achteruit. Wat we aan de ene kant winnen aan meer oppervlak natuur, verliezen we aan de andere kant door de rest van de ruimte steeds steniger in te richten. Wat te doen?

Het aantal mensen neemt de komende jaren nog toe, ook in Nederland. Al die mensen willen wonen, werken en eten. Daar is ruimte voor nodig: voor landbouw, voor fabrieken en kantoren, voor huizen en wegen. In de gemeente Heusden wordt 58% van het oppervlak gebruikt voor land- en tuinbouw, 4% voor bedrijven, 10% voor woonhuizen en 3% voor wegen. De overige 25% is groen (inclusief water en recreatieterrein). De driekwart van het oppervlak dat niet-groen is, wordt nog steeds minder groen. En dat hoeft niet.

Want die driekwart niet-groen is niet alleen steen en asfalt. De wegen hebben bermen; die kun je biodiverser te maken, bijvoorbeeld door minder vaak te maaien. Veel tuinen hebben veel stenen; die stenen kun je vervangen door planten. Huizen en bedrijven hebben muren en daken; de muren kun je bekleden met gevelbeplanting, platte daken kun je voorzien van dakgroen. Op vergelijkbare manieren kun je boerenerven en bedrijventerreinen vergroenen.

En denk niet dat jouw tuin zo klein is dat hij er niet toe doet. In Nederland hebben we 56.000 hectare aan tuinen. Die tuinen nemen zes keer de oppervlakte van de Oostvaardersplassen in. Op dit moment is meer dan 40% van dit tuinoppervlak verhard, ook in Heusden. Als we dat percentage kunnen halveren, krijgen we er natuur met een oppervlak groter dan de Oostvaardersplassen er bij!

En meer groen helpt niet alleen de biodiversiteit. Groen zorgt ook voor lagere temperaturen op tropische dagen in de zomer. Het zorgt voor minder wateroverlast bij stortbuien, en voor minder fijnstof in de lucht. Tuinen groener inrichten levert veel op! En daarbij telt jouw tuin ook mee!!

Groen … u weet nu waarom!
In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via [email protected] .

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws. Wist u dat wij iedere morgen bijna 2500 nieuwsbrieven verzenden.

 

Cookieinstellingen