Dorpsnatuur: Schoonmaken nestkastjes langs de Heidijk

Foto: NMVH

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is gestart met twee projecten: Luchtkwaliteit en Dorpsnatuur. In samenwerking met Heusden.Nieuws worden deze projecten uitgelicht en deel 3 van Dorpsnatuur is Schoonmaken nestkastjes langs de Heidijk

Afgelopen voorjaar zijn 70 nestkastjes opgehangen langs de Heidijk en op Landgoed Steenenburg. Ook is Amerikaanse vogelkers verwijderd en door inheemse planten vervangen. Deze werkzaamheden werden verricht in het kader van de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dit alles gebeurde in een samenwerking tussen de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) en Geocachers. Begin november zijn deze nestkasten schoongemaakt en is er geteld hoe vaak een nest is aangetroffen. Het bezettingspercentage bij de Heidijk lag op 83%, dit is een erg hoge score, zo kort na het ophangen! Op Steenenburg was het bezettingspercentage 57%. Deze nestkasten zijn later geplaatst en dit verklaart waarschijnlijk het lagere percentage.

De gedachte achter dit project is dat vogels eikenprocessierupsen eten. Het bevorderen van de vogelstand helpt daarmee de bestrijding van de eikenprocessierups. Vogels hebben Voedsel, Veiligheid en gelegenheid tot Voortplanting nodig. De vele bomen en struiken rond de Heidijk zorgen voor natuurlijke Veiligheid; vogels kunnen zich makkelijk verstoppen. Gelegenheid tot Voortplanting (nestgelegenheid) leek minder voorhanden; vandaar het ophangen van de nestkasten. Om de Voedselvoorziening buiten de rupsentijd te verbeteren zijn daarom heide ingezaaid en werden sporkehout en salomonszegel geplant. Deze zorgen voor stuifmeel en nectar voor de insecten, die weer gegeten worden door de vogels.

De hoge bezettingsgraad van de nestkasten, in het eerste seizoen, geeft aan dat nestgelegenheid waarschijnlijk een beperkende factor in het gebied was. Door de nieuwe aanplant is ook de voedselvoorziening voor de vogels buiten het rupsen-seizoen verbeterd.

Uit onderzoek elders in Nederland blijkt dat dit soort activiteiten duidelijk effect kan hebben op het voorkomen van de eikenprocessierups. De overlast door eikenprocessierupsen was in het gebied dit jaar duidelijk minder dan vorig jaar. Mogelijk deels door de nestkasten, en waarschijnlijk ook door de weersomstandigheden dit jaar.

Bij 13 nestkasten zijn de openingen groter gemaakt, waarschijnlijk uitgehakt door een specht. Bij de meeste niet gebruikte kasten was dit het geval, deze kasten vormen geen veilige nestomgeving meer en zijn daardoor onbruikbaar. We zullen deze kasten bij een volgende ronde repareren met een metalen plaatje zodat ze weer gebruikt gaan worden.

Van de meeste nesten is niet te zien welke vogel er gebroed heeft. Bij één nestkast was dit wel duidelijk te zien: het nest was gevuld met stukjes schors, dus dit moet het nest van een boomklever zijn. Dit komt ook overeen met waarnemingen.

In de buurt van de Emmamolen was nog een ‘leeg gebied’, hier zijn nog vijf nieuwe kasten bij geplaatst. Het plan is om in het voorjaar van 2021 opnieuw een serie nestkasten te plaatsen.

Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Heusden en sponsoring van de Emmamolen.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws. Wist u dat wij iedere morgen bijna 2500 nieuwsbrieven verzenden.

 

Cookieinstellingen