Proefcontainers voor baby- en incontinentieluiers in de openbare ruimte

Steeds meer inwoners worden bewust duurzamer. Zo zijn er velen die hun baby- en incontinentieluiers gescheiden aanbieden. Op verschillende locaties, zoals bij de milieustraat, enkele scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, staan hiervoor speciale containers. Deze locaties zijn gebonden aan openingstijden en daardoor niet altijd bereikbaar. Om dit wel mogelijk te maken is er in Vlijmen gestart met een proef.

Taalhuis Heusden biedt hulp bij lezen, schrijven, rekenen en digiral vragen

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen. Het maakt het lastig om een baan te vinden. Ook zorgt het voor minder grip op geldzaken en een slechte gezondheid. In gemeente Heusden biedt Taalhuis Heusden hulp aan iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, rekenen of leren omgaan met de computer, tablet of smartphone.