Minder tegels en meer groen

Foto: Pixabay

Ons klimaat verandert en we merken steeds meer de gevolgen daarvan. We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien en tegelijkertijd moeten we ons voorbereiden op lange periodes van aanhoudende hitte en droogte.

Door samen maatregelen te nemen kunnen we er voor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven.

Een simpele oplossing is bijvoorbeeld minder tegels en juist meer groen in je tuin op te nemen. Minder tegels in de tuin (ofwel minder verhard oppervlak) heeft veel voordelen! Het regenwater kan makkelijk in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Doordat het direct de grond in zakt, hoeft het water dan niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt dan weer om wateroverlast op straat bij heftige regenbuien te voorkomen. Bovendien zorg je bij infiltratie in je eigen
tuin voor een waterbuffer in droge periodes.

Betegelde tuinen worden in de zomer heel heet; het weghalen van tegels schept meer ruimte voor beplanting en het groen houdt de tuin koeler op hete zomerse dagen. Daarnaast biedt het meer ruimte aan planten, dieren en natuurlijk bodemleven.

Subsidie voor maatregelen
De gemeente Heusden biedt een subsidie aan om inwoners en bedrijven te stimuleren om op een duurzame manier met water om te gaan. Bijvoorbeeld door het definitief afkoppelen van regenwaterafvoeren op de riolering, of het realiseren van een groen dak. Kijk op www.heusden.nl/watersubsidie voor meer informatie en check hoeveel subsidie jij krijgt voor maatregelen die je neemt!

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties