Wethouder reikt Ipad uit aan deelnemer enquête voor de Wijkatlas 2020

Foto: Gemeente Heusden

Deelnemers aan de enquête voor de Wijkatlas 2020 maakten kans op een Ipad. Afgelopen dinsdag reikte wethouder Mart van der Poel de iPad uit aan de winnende deelnemer.

Eens in de twee of drie jaar wordt er in de gemeente Heusden een bewonersenquête gehouden. In de enquête zitten uiteenlopende vragenblokken, die gedeeltelijk per kern en wijk en gedeeltelijk alleen voor de totale gemeente worden gerapporteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in opdracht van de gemeente Heusden.

Deze notitie biedt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten. Alle cijfers, ook voor eerdere jaren en bij veel vragen ook per wijk en kern, zijn terug te vinden in de databank van de Wijkatlas op heusden.buurtmonitor.nl. Deze Wijkatlas bevat ook cijfers uit registraties van onder meer de gemeente, politie, Woonveste, CBS, UWV en diverse lokale organisaties. Daarmee is de Wijkatlas een uitgebreid naslagwerk. De Wijkatlas bevat bovendien per wijk een heel uitgebreide samenvatting in de vorm van de wijkanalyses.

Uitvoering
De bewonersenquête werd uitgevoerd in het najaar van 2019. In totaal 6299 inwoners van de gemeente Heusden werden schriftelijk uitgenodigd om de enquête digitaal in te vullen. Mensen die de enquête nog niet hadden ingevuld kregen later ook een papieren vragenlijst en daarna nog een herinneringsbrief. Uiteindelijk hebben 2777 personen de enquête ingevuld (waarvan 60% via internet). De respons bedroeg daarmee 44%. Dat is tegenwoordig een goed resultaat bij een bewonersenquête. De respons was in 2019 bovendien hoger dan de respons uit 2016 (41%). In de rapportage worden de cijfers van de enquête overigens gepresenteerd onder het jaartal 2020, aansluitend bij de datum van de nieuwe registratiecijfers: 1 januari 2020.

Ben je benieuwd naar de Wijkatlas

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

 

 

 

Reacties