Duurzaam nieuws over zonnevelden en windturbines

Foto: Gemeente Heusden

Grenst jouw woonomgeving of locatie van je onderneming aan onze buurgemeente Waalwijk? Oftewel: woon je in Doeveren, Elshout, Heesbeen of in Drunen-west? Dan is het nieuws van de gemeente Waalwijk over zonnevelden en windturbines relevant voor jou.

Gemeente Waalwijk heeft op 30 augustus 2023 deze nieuwsbrief van Duurzaam Waalwijk verzonden.  Lees verder op: Zonne- en windenergie | Duurzaam Waalwijk

Hierin staat onder andere:
De gesprekavond met het onderwerp concept Beleidsvisie Grootschalige Opwek van donderdag 7 september is verplaatst naar dinsdagavond 12 september om 19:30. De gespreksavond is te volgen via de volgende link: Vergadering Gespreksavond concept-Beleidsvisie 12-09-2023 Gemeente Waalwijk (notubiz.nl)

Op dinsdag 10 oktober bent u van harte welkom op de themabijeenkomst over de concept-beleidsvisie in Waalwijk. Tijdens deze avond kunt u aanschuiven aan verschillende gesprekstafels en mag u al uw vragen stellen over de beleidsvisie. Wij stellen het zeer op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dan kunnen wij ons beter voorbereiden en u zo goed mogelijk te woord staan. Locatie en aanmelden staat in de nieuwsbrief.

De beleidsvisie is een belangrijk document voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie in Waalwijk. Hierin komt te staan op welke locaties in de gemeente Waalwijk zonne- en windenergie ontwikkeld mag worden en aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen. Het doel hiervan is om de impact op de omgeving te beperken. Onder andere op het landschap, ecologie, gezondheid, slagschaduw en geluid. Ook staat in de beleidsvisie hoe de mensen in de omgeving moeten kunnen meeprofiteren van de grootschalige energieopwekking.”

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 4750 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Cookieinstellingen