Historisch Heusden: Het gemeentehuis van Drunen

Foto: Ad Hartjes

Wanneer ik samen met Jan van der Linden de ‘Dorpswandeling Drunen’ ga lopen beginnen we bij het gemeentehuis en vertellen we over de totstandkoming ervan en over de architectonische stijl van de Delftse School.

We eindigen de wandeling bij hetzelfde gemeentehuis en dan vertellen we over de uitbreiding ervan in 1978 en dat dit gebouwd is in de architectonische stijl van de Bossche School. Twee bijzondere bouwstijlen in één gebouw maar sinds de gemeentelijke herindeling in 1997 heeft het haar status als gemeentehuis verloren.

Wanneer bij de gemeentelijke herindeling in 1935 Elshout aan de gemeente Drunen wordt toegevoegd en de overheidstaken steeds toenemen, ontstaan er ruimteproblemen in het  raadhuis. Op 18 juni 1938 gaat de gemeenteraad akkoord met het plan voor de bouw van een nieuw. Enige discussie is er over de keuze van het bouwterrein maar gekozen wordt voor het kermisterrein op de hoek van de Stationsstraat en de Grotestraat. Architect Edmond Nijsten uit Vught wordt gevraagd voor het ontwerp. Begin 1940 is de bouw voltooid en de eerste gemeenteraadsvergadering is er op 8 april 1940 gehouden. De officiële opening van het gemeentehuis is in juni gepland, maar door het uitbreken van de oorlog komt daar niets van. De werkzaamheden kunnen geen normaal verloop meer hebben, omdat de bezetter de bevoegdheden van de gemeenteraad heeft afgenomen. Wanneer op 11 november 1942 N.S.B.-burgemeester  J.Th. Ramaekers aangesteld wordt en hij ook nog het voornemen bekend maakt om in het gemeentehuis te gaan wonen, is dat voor Drunenaren moeilijk te verwerken. Bij de bevrijding in november 1944, wordt het gemeentehuis getroffen door beschietingen met granaatvuur. Van het gemeentehuis kan, na enige reparaties en aanpassingen, een kleine ruimte gebruikt worden.

Door het gebrek aan geld en materialen duurt het lang voordat de herbouw kan beginnen. In de loop van 1947 krijgt architect Edmond Nijsten, de opdracht om een plan te maken voor de herbouw. Nijsten  heeft tevens een opdracht voor het ontwerp van een dorpsplein, op de plaats van de oude R.K. Kerk, dat later de naam Raadhuisplein krijgt. Er komt een plan om aan het gemeentehuis aan de kant van het plein een loggia en een balkon aan te bouwen, maar dat stuit op weerstand omdat dat gezien wordt als luxe, dat niet past bij de wederopbouw. Nijsten heeft zijn bestek en tekeningen klaar op 25 mei 1948 en bij de aanbesteding is het Nieuwkuijkse aannemersbedrijf J. de Bonth van Hulten de laagste inschrijver. De aannemer is nog maar net begonnen met de herbouw, wanneer een krachtige noordwester storm op de vroege dinsdagochtend van 1 maart 1949, het gemeentehuis belaagt. Een gedeelte stort als een kaartenhuis in elkaar. De architect maakt een nieuwe tekening en bestek en de aannemer berekent het extra werk. Het gemeentehuis wordt op zaterdag 7 oktober 1950 geopend door CdK Prof. Dr. J. de Quay. Toen zijn ook de glas-in-loodramen, gemaakt door Toon Nynaber van Eyben en geschonken door de bevolking, in de raadzaal geplaatst.

Medio 1957 neemt burgemeester A.D.C. Snels het initiatief voor de oprichting van een oorlogsgedenkteken. Tijdens een plechtige bijeenkomst op 4 mei 1959 wordt het gedenkteken onthuld door mevr. Akkermans-Canters, de echtgenote van de bij de bevrijding omgekomen huisarts. In 1995 is het gedenkteken uitgebreid met twee bronzen platen en daarop de namen van de achttien gevallen geallieerden.

 Door de groei van de gemeente Drunen en de uitbreiding van de overheidstaken is in 1970, sinds 1950, het aantal ambtenaren verdrievoudigd en moet er aanzienlijk uitgebreid worden. Architect Jan de Jong uit Schaijk krijgt de opdracht om een eenvoudig en degelijk gemeentehuis te bouwen met respectering van het bestaande gebouw. In de periode 1976-1978 wordt de uitbreiding gerealiseerd in de architectonische stijl van de Bossche School. Hoofdaannemer is bouwbedrijf Gebr. De Wit B.V. te Drunen. De officiële opening is op 2 mei 1978 en wordt verricht door CdK J.D. van der Harten.

 Per 1 juli 1997 worden de gemeenten Drunen, Heusden en Vlijmen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Heusden. Na vele plannen, discussies over locaties en wel of geen nieuwbouw       wordt uiteindelijk gekozen voor het gemeentehuis van Vlijmen.

* Een uitgebreidere versie van deze publicatie is op te verkrijgbaar via: 0416-3290995 of [email protected].

 Bart Beaard

 Het voormalige gemeentehuis van Drunen. Aan het oude gedeelte is het balkon en loggia te zien waarover in 1949 zoveel discussie is geweest. Foto Ad Hartjes.

 Raam 1939: De tekening vertolkt de bestaansmogelijkheden van Drunen en haar landelijk karakter. Van boven naar benden is afgebeeld: Drunense Duinen, landbouw, tuinbouw, veeteelt, schoenindustrie en een typisch Drunens huis. Foto Ad Hartjes. 

Raam 1950: De meest karakteristieke middelen van bestaan in Drunen: schoenmakerij, natuurschoon, land- en tuinbouw en schroevengieterij. Foto Ad Hartjes.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties