Historisch Heusden: Van broederklooster naar zorgcentrum De Zandley

Foto: Bart Beaard

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat deze aflevering Van broederklooster naar zorgcentrum De Zandley. Met de regering van koning Willem II (1840-1849) begint het katholicisme in Noord-Brabant zich meer en meer te ontplooien. In grotere plaatsen doet zich de leemte gevoelen van een intensieve  jeugdopvoeding. Zo ook in Drunen.

In het jaar 1851 worden daarom reeds pogingen gedaan om te komen tot de oprichting van een Congregatie van Broeders die zich de opvoeding van de jeugd tot taak stelt. In mei 1852 heeft de stichting plaats dankzij de grote ijveraar en stuwer pastoordeken Willem Adrianus Coppens. Het bestaan van het huidige Zorgcentrum  De Zandley vindt zijn oorsprong in de activiteiten van deze Congregatie.

Gebouwd als klooster voor de Broeders van Drunen en als patronaat voor de Jongenscongregatie

Broederklooster
De jonge Congregatie blijkt levensvatbaar. Al een jaar later kan worden overgegaan tot de aankoop van verschillende percelen en landerijen om een huis te bouwen en dat al enige jaren later moet worden uitgebreid. Broeder Augustinus (Cornelis Pijnenburg) is de eerste overste. Weer  drie jaar later wordt aan de westzijde van het klooster een vleugel bijgebouwd. De naam wordt   dan St. Franciscusklooster. Met medewerking van de superior van de Fraters van Tilburg ontvangen de broeders op 1 januari 1860 hun door de bisschop goedgekeurde constituties. Sindsdien leggen de broeders de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid af. Het klooster wordt een pension voor oude mannen en voor kostgangers en een zaal voor de Jongenscongregatie. De Congregatie van Broeders wordt bestuurd door een overste en twee assistenten. In 1929 worden de statuten herzien. Mede vanwege de ongunstige omstandigheden    krijgen de broeders te kampen met een gebrek aan roepingen. Ook financiële moeilijkheden  blijven niet uit. De broeders Penitenten uit Boekel steken de helpende hand toe en zo zien we de  Broeders van Drunen in 1940 opgaan in de Broeders van Boekel. Aan het vele goede werk dat de broeders in Drunen verricht hebben, komt een einde in 1952.

In dat jaar vertrekken de broeders uit Drunen en krijgen de zusters de beschikking over hun   gebouwen aan de Stationsstraat en de naam wordt St. Jacobus-klooster. De zusters krijgen er een nieuwe taak bij: de zorg voor bejaarde mannen, aanvankelijk acht oude Drunenaren. En zo begint een nieuwe periode voor de Bejaardenzorg in Drunen onder de voortreffelijke leiding en zorg van  de zusters van Jezus, Maria en Jozef. Enkele  maanden vóór hun 75-jarig verblijf in 1962, vertrekken de zusters uit Drunen. In 1961 wordt de Stichting R.K. Bejaardenzorg opgericht en de Stichting neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de bejaardenzorg. De naam Bejaardenhuis   Jacobushof is daar uit voortgekomen.

Patronaat voor de Jongenscongregatie, Noodkerk en De Hoge Braken
De activiteiten van de broeders leiden tot de bouw van een patronaat voor de Jongenscongregatie in 1909, een uitbreiding met een kleiner patronaatsgebouw en een Jeugdhuis in 1939. Vóór de oorlog gaat het om een groep van 200 jonge jongens en een groep van 200  oudere jongens. Vierhonderd jongens dus en nog even  zovele mannen vinden daar onder toezicht van de broeders en onder geestelijke leiding van een priester ontspanning en vermaak. Een uitgebreide leesbibliotheek, toneelclub, zangkoor, gymnastiek, biljarten, bijen houden, harmonie, handboogschieten, schaken, turnen en atletiek, voetbal, houtsnij- en zaagwerk enz. zorgen voor de nodige aantrekkelijkheid en afwisseling op de zon- en feestdagen, maar ook op de avonden in de week.

Na de oorlog komen er grote veranderingen en wordt het patronaat opgeheven, vele activiteiten worden voortgezet in zelfstandige verenigingen. Zo wordt de ‘Harmonie Jongenscongregatie’  voortgezet als ‘Harmonie Beatrix’. De voetvalvereniging ‘Voetbal Jongens Congregatie – V.J.C.’ gaat samen met De Sporters en wordt RKDVC, etc.. Na de  oorlog wordt de zaal van het Jongenspatronaat tot 1955 gebruikt als noodkerk. Daarna wordt het omgebouwd tot Cultureel Centrum ‘De Hoge Braken’.

Bejaardenhuis Jacobushof

Bejaardenhuis Jacobushof
In 1962 verlaten de zusters van J.M.J. Drunen en de Stichting R.K. Bejaardenzorg neemt de verantwoordelijkheid over. Het gebouw wordt aangepast en er komt lekenpersoneel. De naam  wordt St. Jacobusgesticht. Omdat het gebouw sterk verouderd is krijgt de Stichting de opdracht   voor de ontwikkeling van een nieuw en groter bejaardenhuis dat officieel Jacobushof gaat heten, genoemd naar de stichter van de plaatselijke ouderenzorg; pastoordeken Jacobus van Rijckevorsel. Eind 1969 wordt de eerste nieuwbouwfase voltooid, waarvoor de kapel en boerderij zijn afgebroken. Op 19 februari ’70 worden de eerste bewoners verwelkomd. Vervolgens wordt in 1970  het oude klooster afgebroken en komt de bouw van de 2e fase. De aannemer is J. de Bonth van  Hulten uit Nieuwkuijk en het ontwerp is in de architectuurstijl van de Bossche School met architecten Jan de Jong uit Schaijk en Fons Vermeulen uit Eindhoven. Het gebouw heeft twee   vleugels en twee bouwlagen. De investering is 2,5 miljoen gulden. De opening is in 1972. In  dezelfde architectuurstijl is het gebouw nog enkele malen uitgebreid. In september 2007 wordt het gehele complex afgebroken om plaats te maken voor een nieuw zorgcentrum.

Zorgcentrum De Zandley
In 1994 fuseert Jacobushof in Drunen met Antoniushof in Heusden en wordt de naam Stichting R.K. Bejaardenzorg Drunen/Heusden. In 1997 gaan Jacobushof te Drunen, Sint Janshof te Vlijmen en Sint Antonius te Heusden samen in de Stichting Ouderenzorg Heusden. Later zijn de activiteiten overgenomen door de Stichting Schakelring, een stichting voor wonen, welzijn en zorg voor senioren, langdurig zieken en mensen die revalideren. Vanaf 2002 komen er plannen voor een nieuw zorgcentrum. De opdrachtgever en eigenaar is Woonveste en het complex omvat 105 zorgappartementen en 37 zorgwoningen. Stichting Schakelring wordt huurster van de zorgappartementen. Medio 2007 verhuizen de  oud-bewoners van Jacobushof naar een appartementsgebouw aan de Hollandlaan en kan Jacobushof worden afgebroken. Op 17 december    2009 wordt het €26  miljoen kostende gebouw technisch opgeleverd, waarna in maart 2010 de verhuizing begint. Op 17 december 2009 wordt de nieuwe naam bekend gemaakt:  Zandley, vernoemd naar een waterstroom ten zuiden van de Drunense Duinen. Omdat de naam met Drunen geen enkele affiniteit heeft wordt de naam in Drunen niet begrepen. Op 10 juni 2014 wordt het complex feestelijk geopend. Zandley is nu één van de 26 zorglocaties van MIJZO (Mijn Zorg).

Bart Beaard

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via 
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een 
mail

 

Reacties

Cookieinstellingen