Historisch Heusden: Grote brand in de Grotestraat te Drunen

Foto: Bart Beaard

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 79 over grote brand in de Grotestraat te Drunen. Op 23 maart 1932 treft een grote brand Drunen. Brandweer en bewoners leveren een enorme prestatie om de gevolgen enigszins te beperken. Bij historisch onderzoek komen we vrij regelmatig grote branden tegen in alle kernen van onze huidige gemeente. En steeds hetzelfde; meerdere panden branden af, rieten daken, droogte, harde wind, tekort aan water en beperkte blusmogelijkheden.

Verwoeste huizen na de brand van 23 maart 1932 van Bartje Vissers en Jantje van Delft—van Drunen, thans Grotestraat 66 en 70, met een brandweerwagen uit Waalwijk

De brand ontstaat
De Echo van het Zuiden schrijft: ‘Drunen is woensdagmiddag door een ontzettende brand getroffen, die in een goed uur tijd niet minder dan zes gezinnen dakloos heeft gemaakt. Te ruim 2 uur wordt de brand ontdekt in de kolenschuur van de kolenhandelaar Aart v. d. Geld. Het vuur slaat gemakkelijk over naar zijn woonhuis en café, dat met riet gedekt is. Zijn paard kan men nog redden, hoewel het zware brandwonden heeft opgelopen. Het zal waarschijnlijk afgemaakt moeten worden. De brandweer van Drunen en Wolfshoek worden door het gelui van de brandklokken opgeroepen en zijn spoedig ter plaatse met hun handspuiten. Men ziet echter in dat men tegen een dergelijke vuurhaard weinig kan uitrichten, temeer daar er in de hele omgeving geen water te krijgen is. Het vuur wordt aangewakkerd door een harde noordoosten wind. De brandweren van Waalwijk en ‘s Bosch worden dan ook opgeroepen en binnen een kwartier is Waalwijk met de motorspuit aanwezig. IJlings worden de slangen naar de brandende en bedreigde percelen gelegd, maar bij gebrek aan water moet de spuit buiten werking blijven. De Eerste Dwerg, de dichtstbijzijnde sloot, is snel leeggepompt. Het vuur woedt inmiddels onverminderd voort en de percelen westelijk van de brandende gelegen lopen groot gevaar. De schuur van de vleeshouwer-slager Toontje Willemse is reeds in lichte laaie en ook zijn huis wordt aan de achterzijde aangetast. Men slaagt erin met behulp van emmers water, die uit regenputten en pompen worden aangesjouwd, hier het vuur te stuiten, zodat alleen het slachthuis schade oploopt. Het huis van Willem Klerkx dat tussen de brandende ligt blijft gespaard, daar het met pannen gedekt is. Naar het westen breidt het vuur zich echter nog uit doordat het rieten dak van het huis van landbouwer Jan Klomp vlam vat. In een oogwenk is dit huisje tot de grond toe afgebrand. Een varken kan niet meer gered worden.’

De noodhoorn galmt tijdens den felle brand’

Machteloos
De Echo vervolgt: ‘Men staat volkomen machteloos tegenover het vuur, dat nu weer is overgeslagen op de machinale wagenmakerij van Jantje van Delft en even daarna ook op de boerderij van den landbouwer Bartje Vissers, waar tevens het gezin van Willem Pulles woont. In de ontzettende vuurgloed zijn beide woningen in een oogwenk van tijd tot de grond toe afgebrand. Aan de overzijde, waar nog verschillende woningen met riet gedekt zijn, treft men reeds maatregelen door de daken met water te begieten en de inboedels in veiligheid te brengen. Men kan echter niet verhinderen dat ook het café van Toontje van de Veer wordt aangetast. Lange tijd denkt men het vuur hier nog te kunnen bedwingen met behulp van schuimblusapparaten en emmers, doch de dappere kerels die op het rokende dak de wanhopige strijd strijden, moeten hun stelling tenslotte prijsgeven aan het alles verslindende vuur. In een ommezien is de gehele woning toen grondig vernietigd.

De Bossche brandweer is inmiddels gearriveerd met de kleine motorspuit en een slangenwagen. Zij kan haar slangen leggen over een afstand van 1200 meter en bereikt daarmee de Spoorsloot, het enige punt waar water te krijgen is. Het duurt 20 minuten voordat er water uit de spuit komt.  Men weet nu spoedig het vuur meester te worden, zodat de naastgelegen woningen van Sjef, Mieke en Sientje Sikkers en Nort Brok gespaard kunnen blijven. Ook de houtopslag van Toon van Delft die daar vlak naast ligt weet men te behouden. Verschillende andere woningen worden aangetast maar kunnen gelukkig behouden worden. Velen in de omgeving nemen voorzorgsmaatregelen door hun inboedels in veiligheid te brengen.

De burgemeester van Drunen mr. R. v.d. Heijden, is de hele middag op het terrein van de brand en heeft persoonlijk de leiding op zich genomen. Er is een sterke politiemacht om de talrijke belangstellenden op een flinke afstand te houden. Het verkeer wordt voor zover mogelijk omgeleid langs de Achterompad. De Bossche brandweer is nog tot 7 uur met het nabluswerk bezig geweest. Daarna heeft een ploeg van 20 man de wacht gehouden bij de nog smeulende massa’s. Voor alle zekerheid zijn de wankelende muren van de wagenmakerij van v. Delft omgehaald. Persoonlijke ongelukken zijn er niet. De schade wordt geschat op ƒ35.000. De getroffenen zijn allen verzekerd ofschoon enkelen slechts laag. Men vermoedt dat spelende kinderen de brand hebben veroorzaakt. Enkele dagen eerder heeft de burgemeester in de krant al gewaarschuwd voor het spelen met zg. brandglazen.’

Waterleiding
Zeer zeker zal het gemeentebestuur met z’n voortvarende burgemeester voor de toekomst die maatregelen beramen, die de gemeente beschermen tegen dergelijk onheil, tenminste voorzien in de behoefte aan water en dat is o.i. bereikbaar door aansluiting aan de waterleiding.

In 1932 is er in de gemeenteraad  een discussie over de aanleg van een waterleidingnet. Een mogelijkheid is het aansluiten bij Waalwijk, maar door een beperkte capaciteit kan een gedeelte van Drunen en Elshout niet worden aangesloten. De andere mogelijkheid is de aansluiting op de streekwaterleiding van ‘s-Hertogenbosch via Nieuwkuijk en Vlijmen, maar dat vergt een grote investering. Voor de brandweer is er de mogelijkheid om op enkele plaatsen Artesische- of welputten te slaan. Uiteindelijk is het pas in juli 1936 dat in Drunen en Eishout het waterleidingnet in gebruik genomen kan worden.

Bart Beaard

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via 
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een 
mail

 

Reacties

Cookieinstellingen