Landschap & Natuur gemeente Heusden Deel 34

Fotograaf Ad Hartjes gaat voor Heusden.Nieuws de komende tijd op pad en laat zien via zijn camera hoe mooi Landschap & Natuur de gemeente Heusden wel niet heeft. In alweer deel 34 maakte Ad de foto’s deze keer in 2021 bij de Hedikhuizensche Maas

In de (Europese) Kaderrichtlijn water zijn normen voor de leefomgeving van planten en dieren in en rond het water vastgelegd. Op dit moment voldoet de leefomgeving niet. Om deze te verbeteren worden natuurgebieden verbonden door Ecologische Verbindingszones (EVZ’s). Via de EVZ’s kunnen planten en dieren zich verplaatsen tussen geschikte leefgebieden.

De Luisbroekse Wetering en een deel van de Hedikhuizensche Maas in de driehoek Haverley, Haarsteeg en Hedikhuizen zijn aangewezen als EVZ’s. Hierdoor worden de natuurgebieden de Sompen en Zooislagen en de Haarsteegse Wiel in Haarsteeg verbonden met de oevers van de Maas. Indirect, op een groter schaalniveau, worden als gevolg van de verbindingen zoals die langs de Luisbroekse Wetering en de Hedikhuizensche Maas worden aangelegd, gebieden zoals het Dommeldal, Engelermeer, Moerputten, Vlijmens Ven en Bossche Broek verbonden met de Maas.

Het project van waterschap Aa en Maas omvat de aanleg van 3,4 km EVZ’s langs de Luisbroekse Wetering (2,8 km) en de Hedikhuizensche Maas (0,6 km). Daarnaast zijn in de Sompen en Zooislagen anti-verdrogingsmaatregelen nodig om gewenste hydrologische doelstellingen te bereiken. Eén van de maatregelen is het vervangen van twee stuwen, om het water beter vast te kunnen houden. Met de inrichting van de EVZ’s en de aanleg van de stuwen wordt invulling gegeven aan de doelstellingen uit het Waterbeheerplan 2010-2015 van het waterschap Aa en Maas voor de thema’s ‘natuurlijk en recreatief water’ en ‘voldoende water’.

De EVZ Luisbroekse Wetering die loopt vanaf Haverley in ‘s-Hertogenbosch tot aan de Sompen Zooislagen in Haarsteeg bevindt zich in een strook van maximaal 40 m langs de Luisbroekse Wetering. Langs de wetering wordt over het grootste deel van het traject de oever aan beide zijden van de wetering aangepast. De oevers van de wetering worden verflauwd en er wordt een aantal poelen aangelegd. Door de verflauwde oevers ontstaat ruimte voor plas-dras vegetatie. Dit biedt kansen voor amfibieën, vissen en insecten die in deze zone geschikt leefgebied vinden. Ook zal het gebied voor een deel ingericht worden tot extensief beheerd grasland. Op enkele plaatsen wordt struweel aangelegd en er wordt een onderhoudspad gemaakt over bloemrijk grasland.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws. Wist u dat wij iedere morgen bijna 2500 nieuwsbrieven verzenden.

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen