Luchtkwaliteit: De Milieu Klachten Centrale

Foto: NMVH

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is gestart met twee projecten: Luchtkwaliteit en Dorpsnatuur. In samenwerking met Heusden.Nieuws worden deze projecten uitgelicht en in deel 18 van Luchtkwaliteit De Milieu Klachten Centrale

Waar kunnen burgers melding doen van overlast die zij ervaren? Over de buurman moet u bij de gemeente zijn, gaat het over een bedrijf waar u hinder van ervaart, dan wendt u zich tot de Milieu Klachten Centrale. De afhandeling van uw klacht bij de Milieu Klachten Centrale over incidenten bij bedrijven binnen de bebouwde kom worden uitgevoerd door de drie Brabantse omgevingsdiensten, namens de 67 Brabantse gemeentes en de provincie Noord-Brabant. Daarnaast wordt de klachten afhandeling van incidenten in het buitengebied door de SSiB (Samen Sterk in Brabant) behartigd.

De drie omgevingsdiensten in Brabant zijn uitvoeringsorganisaties voor handhavings- en vergunningstaken waar de provincie bevoegd gezag voor is. De gemeente Heusden valt onder de omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) Op haar website wordt het als volgt omschreven: “Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in de buurt? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Ziet u een afvaldumping buiten de bebouwde kom? Heeft u vragen over de kwaliteit van het zwemwater? Meld het bij de Milieu Klachten Centrale. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen”.

Is het spoed dan kan het met een telefonische melding via 073-681 2821.

Is er geen spoed dan kan de melding of klacht via het online meldingsformulier. Telefonisch meldingen buiten kantoortijden worden niet altijd als spoedmeldingen behandeld. Dit hangt af van de afspraken die uw gemeente heeft gemaakt met de OMWB. Afhankelijk van de gemeenten is de afspraak om bij drie klachten per uur of vijf over een dag op onderzoek uit te gaan. Uitgezonderd horecaoverlast. Daar wordt altijd direct op afgegaan. De klachtenmedewerkers delen alle relevante informatie met de toezichthouders, gemeenten of provincie. Soms ook met andere instanties als waterschap of politie. En altijd volgt een terugkoppeling naar de klager. “Behalve vertellen wat je wel of niet kunt, is het ook zaak te vertellen wat je gedaan hebt en wat de resultaten zijn en wat eventueel het vervolg is.”, aldus een klachtenmedewerker op de site.

Met de meldingen van de volgende zaken kun je niet terecht bij de Milieu Klachten Centrale. Over verontreiniging van oppervlaktewater moet men bij het Waterschap of Rijkswaterstaat zijn. Over de openbare orde en overlast van hangjongeren moet men bij de politie zijn. Over hondenpoep, vuilniszakken, zwerfvuil, ongedierte, groenonderhoud, verkeersoverlast, legen van de kliko, en sluitingstijden van horeca is de gemeente de verantwoordelijke instantie. Ook bij overlast van hout stoken in haarden en vuurkorven wordt de gemeente genoemd door de Omgevingsdienst als de aangewezen instantie. Helaas is de wet- en regelgeving beperkt, en vindt handhaving slechts beperkt plaats.

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden pleit voor stokers die B.O.S. zijn! Bewust van de Omgeving Stokers!

U kunt overlast door slechte luchtkwaliteit melden via het formulier op http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/meldpunt.php. De resultaten anonimiseren we, en verwerken we tot een overzicht per wijk in onze gemeente. Op basis hiervan overleggen we met de gemeente over hoe de situatie te verbeteren. Ga voor meer informatie naar onze website http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit_algemeen.php

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een mail

Cookieinstellingen