DMP Heusden: Samen tempo maken; de wind in de zeilen en volle kracht vooruit!

Op 8 november 2018 werd de begroting 2019 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen gaat DMP Heusden voor een verstandig beheer van gemeenschapsgeld. Nu er voor komende jaren een coalitieakkoord ligt willen we volle kracht voorruit, maar we houden wel een oogje in het zeil als het gaat om budgetten. De bomen groeien nog niet tot in de hemel. Zie onderstaand de beschouwing van fractievoorzitter Martijn van Esch.