Katholieke basisschool De Duinsprong wint identiteitsprijs

08-11-2017 Identiteitsdag katholiek onderwijs : Driebergn - Identiteitsdag katholiek onderwijs Verus: 
© Ruben Schipper Fotografie
08-11-2017 Identiteitsdag katholiek onderwijs : Driebergn - Identiteitsdag katholiek onderwijs Verus: © Ruben Schipper Fotografie
Foto: B Banning

Op woensdag 8 november j.l. vond in Driebergen de jaarlijkse identiteitsdag voor katholiek onderwijs plaats, georganiseerd door Verus (vereniging voor katholiek en protestants onderwijs). Bij deze gelegenheid werd de prijs “In de kijker” uitgereikt.

Dit keer waren er maar liefst twee winnaars: basisschool De Duinsprong in Drunen en stichting Convent PO Twente. Hulpbisschop Jan Hendriksen had de eer die prijzen uit te reiken. Te midden van een honderdtal leraren, bestuurders en PABO-studenten nam directeur Heidi Smits van De Duinsprong dankbaar de prijs in ontvangst.

De Duinsprong kreeg de prijs voor de aanpak van het fusieproces waaruit zij ontstond. Bij dat proces besteedde de school uitgebreid aandacht aan de levensbeschouwelijke katholieke identiteit, met als doel enerzijds de samenwerking van de leerkrachten te verdiepen en anderzijds de katholieke identiteit daadwerkelijk hart, handen en voeten te geven binnen een sterk multicultureel gekleurde school. Dit proces is wonderwel gelukt. Zo worden er lessen levensbeschouwelijke vorming gegeven, feest- en heiligendagen gevierd, verbindingen gezocht tussen Koran en Bijbel met de leerlingen, kerk en moskee bezocht, acties voor goede doelen georganiseerd, taalcursussen voor vluchtelingenkinderen gegeven et cetera. In de afgelopen vijf jaren heeft de school – met medewerking van identiteits­begeleider dr. Bill Banning – hier de afgelopen jaren veel werk van gemaakt. Zo is er een zelfbewuste pedagogische identiteit ontstaan die het thema diversiteit vruchtbaar weet te maken. In de volgende alinea wordt deze visie omschreven, waarbij gezegd mag worden dat iedere letter in de praktijk waar gemaakt wordt.

Als katholieke school wil De Duinsprong met alle geledingen bijdragen aan openheid en betrokkenheid. Zo leren moslimkinderen op katholieke scholen dat je wel degelijk kunt geloven op een open manier. En leerlingen met gelovige ervaringen kunnen hier soms voor het eerst hun verhaal kwijt. Katholieke en niet-katholieke kinderen leren niet alleen hun eigen, maar ook andermans tradities kennen en begrijpen. Onderzoek wijst uit dat een dergelijke mix voor alle partijen positief uitwerkt en bijdraagt aan burgerschapsvorming. Zo willen we zinvol onderwijs voor de kinderen van De Duinsprong mogelijk maken. Ooit vanuit katholieke en sociale inspiratie opgericht, geven we daar nu nog steeds eigentijds vorm aan. Daarmee nemen we als school héél de mens serieus. Waar het huidige onderwijsbeleid zich soms blind staart op eenzijdig cognitieve prestaties, laat ons onderwijs zien dat óók sociaal-emotionele, culturele, creatieve en gelovige zaken jonge mensen kunnen inspireren om mens en medemens te worden met het oog op de sámenleving van de toekomst. Kortom, de voorspróng van de Duinspróng, die in een mooie prijs bevestigd werd.

0-certificaat-identiteitsprijs-De-Duinsprong-8-11-2017

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen