Veel reacties inwonerspeiling vuurwerk

Foto: Flickr.com

In totaal hebben 2.660 mensen de enquête over vuurwerk ingevuld. Het grootste deel van hen, 91%, bracht de jaarwisseling in de gemeente Heusden door. De resultaten van de peiling zijn door het college overgedragen aan de gemeenteraad.

Dinsdag 18 februari staat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Met de resultaten van de inwonerpeiling kan de gemeenteraad tot een afweging komen over de bepaling in de APV rond vuurwerk en carbid schieten.

Ondanks dat het college niet vooruit wil lopen op de kijk van de gemeenteraad op de resultaten van de peiling, valt ons een aantal zaken op:

  • Ouderen voelen zich onveiliger dan jongeren
  • Over een vuurwerkverbod zijn de Heusdenaren verdeeld; ruim een derde is tegen, ruim een derde wil een verbod op consumentenvuurwerk en alleen professioneel vuurwerk op een centrale plek en één op de zes wil een totaalverbod op vuurwerk.
  • Over carbidschieten zijn de Heusdenaren eveneens verdeeld, al is hier een grote groep (40%) voor een totaalverbod. Eén op de vijf vindt dat carbidschieten gewoon moet kunnen en één op de vijf wil het alleen toestaan buiten de bebouwde kom.

Vuurwerk en carbid houden mensen bezig
Uit de hoge respons op de peiling en de vele discussies op bijvoorbeeld sociale media, blijkt dat vuurwerk en carbid onderwerpen zijn die onze inwoners bezig houden. Dit is een duidelijke verandering ten opzicht van vorig jaar, toen beide onderwerpen niet tot zichtbare maatschappelijke discussie leidden.

Gem Heusden Peiling 1 2020
Gem Heusden Peiling 1 2020 Open antwoorden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties