Petitie tegen flexwoningen Hoge Heide in Vlijmen

Foto: Google maps

Vorige week woensdag 2 februari vergaderde de gemeenteraad in voorbereiding op de beslissing of men goedkeuring gaat geven op het kredietvoorstel voor realisatie flexwoningen De Hoge Heide Vlijmen. In de vergadering van 22 februari 2022 moet er door de gemeenteraad beslist worden of men hiermee accoord gaat.

Het gaat om een bedrag van 220.000,00 euro dat ingezet gaat worden voor de voorbereidende werkzaamheden van de bouw van 19 flexwoningen aan sportpark “de Hoge Heide” op de Vliedberg in Vlijmen, gemeente Heusden. Namens een aantal bezorgde buurtbewoners heeft dhr.Bothof in de vijf minuten inspreektijd die was aangevraagd een statement gedaan, waarin uiteengezet werd waarom wij het als bewoners niet eens zijn met de gekozen locatie.

Samenvattend komt het er op neer dat de bewpners niet tegen de realisatie van de flexwoningen zijn in de gemeente Heusden. In principe ook niet dat die woningen op “de Hoge Heide” worden gebouwd, maar wij vinden dat de woningen integraal onderdeel moeten vormen van het totale herstructureringsplan van het sportpark. Wat er nu dreigt te gebeuren is dat het voorgenomen plan de herstructurering van het sportpark behoorlijk in de weg zit.

Een voorbeeld:
Het is bijvoorbeeld van groot belang dat intensiever gebruik van het sportpark betekent dat er een nieuwe opzet bedacht moet worden voor de ontsluiting van het gebied. Immers komen er 19 woningen bij, én zijn er plannen vanuit de ondernemers van het sportpark om meer dagrecreatie te realiseren. Dat trekt ook extra publiek met alle gevolgen van dien. De bewoners van de Tollenstraat en omgeving hebben nu al behoorlijk last van het autoverkeer van en naar de hockeyvelden, bewoners van de Pieter Bruegelstraat en Jan Steenstraat hebben met name last van al het verkeer van en naar het sportpark. En praten we toch al snel over ruim 130 woningen die direct gelegen zijn aan de toegangswegen. Dat zijn ruim 260 bewoners.

Indien er geen goede oplossing gevonden wordt voor dit probleem, neemt de overlast voor deze bewoners alleen maar toe! Metingen en rapporten over verkeerstoename en verkeershinder naar aanleiding van deze toekomstplannen, ontbreken nog volledig. Voor het verkeersprobleem in de toekomst is nog geen adequate oplossing bedacht.

Zo zijn er nog veel meer hobbels te nemen. Geluidsoverlast, parkeerproblemen, vandalisme, afval en ga zo maar door. In de beleving van de bewoners heeft de gemeente daar nog steeds geen adequaat antwoord op. Natuurlijk wordt op elke vraag een antwoord gegeven, maar die antwoorden zijn zeer algemeen, en op vele manieren te interpreteren. Natuurlijk worden er beloftes gedaan, maar gezien het recente verleden hechten wij daar eerlijk gezegd niet zo heel veel waarde meer aan.

De bewoners van Vliedberg willen een duidelijk en goed onderbouwd perspectief voor de toekomst van onze wijk, waar wij ons als bewoners in kunnen vinden. Wij vinden dat wij daar recht op hebben. De leefbaarheid in de Vliedberg hobbelt langzaam achteruit. Door nu in te grijpen zijn er voldoende mogelijkheden om dit proces om te keren en zien dan ook een radicale herziening in het plan voor de 19 flexwoningen als een startpunt voor weet een positieve ontwikkeling in de Vliedberg.

Gelukkig werd er tijdens de raadsvergadering door meerdere partijen positief gereageerd op het statement dat zij hebben neergelegd, er werden kritische vragen gesteld met name door DMP, Heusden Transparant, en de PvdA. Inmiddels hebben de bewoners aan een aantal partijen een brief gestuurd waarin wij nogmaals de standpunten verduidelijken en waarin zij vragen om kritisch te kijken naar het plan. Hoop is dat de goedkeuring op het krediet wordt aangehouden, en dat er tijd wordt gevraagd om eerst een gedegen visie neer te leggen alvorens te starten met de bouw van de woningen.
Wellicht kunnen ook de alternatieve locaties duidelijker worden gecommuniceerd, en worden heroverwogen. Dan kan er toch op korte termijn worden voldaan aan de wens goedkoop en snel te komen tot een woningvoorraad voor woningzoekenden met hoge urgentie.

“Wij denken dat goedkeuring van de raad op basis van toezeggingen van de gemeente geen goede optie is. Ervaringen met toezeggingen uit het verleden met betrekking tot projecten in onze wijk, maken dat we daar niet echt op kunnen vertrouwen” Laat Ronald van de Bersselaar van Stop Flex weten

Een klein voorbeeld:
Toen het plan voor de bedrijfsverzamelgebouwen en de woningen aan de Vliedbergweg werden ingediend was er vanuit de wijk veel zorg over toename van de verkeersdruk. De gemeente heeft ons destijds aan de hand van rapporten en toezeggingen verzekerd dat dat wel los zou lopen. Helaas leert de ervaring dat dat niet zo is. De verkeersdruk van met name vrachtverkeer en klein transport, en sluipverkeer is verveelvoudigd. (helaas zijn er geen officiële cijfers, maar wij nodigen iedereen uit om eens een uurtje overdag op de Vliedbergweg te komen kijken!).

“Maar we houden vertrouwen. We geloven dat we in goed overleg tot een mooie structurele oplossing kunnen komen, waar ieder zich in kan vinden”

De petitie staat nog steeds online. Als je als bewoner of betrokkene nog niet getekend hebt kan dat nog steeds. Het gaat echt om de toekomst van onze wijk. We kunnen op 22 februari het verschil maken! https://stopflexvliedberg.petities.nl/

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen