Nu & Morgen week 25 van de gemeente Heusden

Foto: WGF

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 25 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.

In Nu & Morgen van week 25 aandacht voor Eikenprocessierupsen melden met viewer, Campertour Heusden succesvol, Wat hoort in de ‘groene’ container, Zonnescan, OMWB doet onderzoek naar bodemenergie, Militaire oefening, Houd rekening met elkaar

Eikenprocessierupsen melden met viewer
Vanaf nu kun je nesten met eikenprocessierupsen in onze gemeente melden via een speciale viewer op de website: Onder de knop ‘Nest gezien? Meld het hier’ vind je een viewer met een plattegrond met daarin alle eikenbomen in onze gemeente. Deze nieuwe tool geeft je de mogelijkheid om 24 uur per dag een nest te melden. Zie verder Eikenprocessierupsen melden met de viewer

Campertour Heusden succesvol
Voorbereidend op de komst van de omgevingswet, die nu gepland staat voor 1 juli 2022, werken wij aan de Omgevingsvisie voor Heusden. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen voor Heusden tot 2040 geschetst. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties maken we keuzes en geven we richting aan het initiatief uit de samenleving en het beleid van de gemeente. De eerste twee weken van juni reisde de toekomstcamper door de gemeente Heusden om met inwoners in gesprek te gaan.

Wat hoort in de ‘groene’ container
Wil je graag een totaaloverzicht van alle soorten afval zodat je weet wat in welke bak mag? Download dan onze nieuwe Afvalscheidingswijzer via www.heusden.nl. Je kunt deze ook telefonisch bij ons opvragen via (073) 513 17 89

Zonnescan
Benieuwd of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen? Doe dan de zonnescan en vul op www.zonnescanbrabant.nl je postcode en huisnummer in en voer je postcode en huisnummer in. Op een digitale kaart zie je precies op welke plekken het zonlicht jouw dak het meeste raakt.
Op basis daarvan zie je of jouw dak geschikt is of niet. Je krijgt een schatting van de hoeveelheid energie die de zonnepanelen op jouw dak kunnen opwekken. Ook zie je geschatte investeringskosten en hoeveel geld je jaarlijks kunt besparen. De Zonnescan Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie over Heel.Heusden.Duurzaam. kijk je op www.heelheusdenduurzaam.nl

OMWB doet onderzoek naar bodemenergie
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet onderzoek naar gesloten bodemenergie (bodemwarmte) bij woningen. In de komende weken worden brieven gestuurd naar eigenaren van nieuwbouwwoningen, die al zonder aardgas verwarmen. In de brief wordt gevraagd om online een formulier met vragen in te vullen. De omgevingsdienst wil met dit onderzoek de inzet van bodemenergie en de correcte registratie ervan vergroten.
De OMWB zet zich, namens de gemeente, in voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De dienst controleert bij de aanleg van de systemen en zorgt daarmee voor de bescherming van de bodem en het grondwater.
Heb jij een gesloten bodemenergie-systeem en wil je het formulier nu al invullen? Kijk dan op www.omwb.nl/inventarisatiebodemenergie. Wil je meer informatie over bodemenergiesystemen? Kijk dan eens op www.omwb.nl/themas/bodemenergie.

Militaire oefening
Vanaf vrijdag 18 juni tot en met 2 juli houdt de Koninklijke Landmacht een oefening in onze gemeente in het kader van opleiding en training voor militairen. Dit houdt in dat de militairen verschillende verkenningen te voet uit gaan voeren en daarbij een aantal bruggen ‘onder lading brengen’. Hierbij hinderen ze het doorgaand verkeer niet.

Houd rekening met elkaar
Om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen, vragen wij je om je glas-, textiel- en restafval niet vóór 8.00 uur ’s ochtends en niet na 20.00 uur ’s avonds in de daarvoor bestemde containers aan te bieden. Alvast bedankt namens de omwonenden!

Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie Nu & Morgen week 25-2021

Nu & Morgen week-24-2021 Nu & Morgen week 24-2021
Nu & Morgen week-23-2021 Nu & Morgen week 23-2021
Nu & Morgen week-22-2021 Nu & Morgen week 22-2021
Nu & Morgen week-21-2021 Nu & Morgen week 21-2021
Nu & Morgen week-20-2021 Nu & Morgen week 20-2021

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een mail

Reacties