Nu & Morgen week 45 van de gemeente Heusden

nov 08 2023, 14:44 nu en morgen
112
De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 45 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.
In Nu & Morgen van week 45 aandacht voor doener van de maand, controle hondenbelasting, gemeenteraad en wethouders bezoeken de Vliedberg, gemeentebalie gesloten tijdens verkiezingen, sportzaal De Vennen in Drunen, slootcontrole, hulp nodig in het stemhokje, aankondiging openbare vergadering.


Doener van de maand
De negende Doener van de Maand van 2023 is bekend! Op woensdag 1 november huldigde wethouder Thom Blankers namens het college het ‘Vliedbergs Hûkske’ in Vlijmen. Lees hier verder
Hondenbelasting
In oktober voerden de boa’s weer controles uit op hondenoverlast. Dit deden ze op verschillende dagen en tijden in de diverse kernen van onze gemeente. Ze controleerden of een hond was aangelijnd waar dat moet en of hondenpoep werd opgeruimd. De boa’s controleerden niet in uniform, maar in burgerkleding.
Gemeenteraad en wethouders bezoeken de Vliedberg
Op vrijdag 3 november brachten de gemeenteraad en het college een wijkbezoek aan de Vliedberg. Met veel enthousiasme ontving Brigitta van Buurt Bestuurt op de Vliedberg samen met wijkwethouder Jeroen van de Bosch de aanwezigen in buurthuis De Mand. Lees hier verder
Gemeentebalie geslotn tijdens de verkiezingen
Vanwege de verkiezingen is de balie van het gemeentehuis in Vlijmen gesloten op woensdag 22 november en donderdag 23 november.


Sporthal de Vennen
De gemeente heeft de ambitie om elf gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en in 2030 energieneutraal te hebben. Aannemersbedrijf De Wit uit Drunen heeft het pand opgeleverd en dat betekent dat er weer een duurzaam pand in de gemeente bij is. Het gebouw is nu compleet gasloos en de CO2 uitstoot is met maar liefst 90% verminderd. Wil je meer weten over het volgende pand dat verduurzaamd wordt? Kijk dan op www.heelheusdenduurzaam.nl onder de kop ‘Duurzame energie.
Slootcontrole
Woon je aan een sloot (B-watergang)? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van die sloot. Elk jaar controleert Waterschap Aa en Maas of dat goed gebeurd is. Zo niet, dan stuurt het waterschap een brief met het verzoek om dat alsnog te doen. Deze controle is ‘de schouw’. De afgelopen jaren vond de jaarlijkse schouw plaats in januari. Vanaf dit jaar start Waterschap Aa en Maas op 15 november. Meer informatie over de slootcontroles lees je op www.aaenmaas.nl/ in-jouw-buurt/slootonderhoud
Hulp nodig in stemhokje
Heb je een lichamelijke beperking waardoor je niet zelf een stipje rood kunt maken, bijvoorbeeld omdat je slecht kunt zien of het potlood niet vast kunt houden? Dan mag één van de stembureauleden je helpen bij het uitbrengen van jouw stem.
Aankondiging openbare vergadering
Op donderdag 9 november en dinsdag 14 november 2023 vergadert de gemeenteraad van Heusden. Je kunt deze raadsvergaderingen volgen via de livestream op www.heusden.nl.
Agenda donderdag 9 november 2023 Aanvang 17.00 uur Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Invoering reclamebelasting centrum Vlijmen en Verordening reclamebelasting 2024
• Begroting 2024
• Technische vragen Begroting 2024 en beantwoording
Agenda dinsdag 14 november 2023 Aanvang 19.30 uur Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Heusden
• Risicoprofiel en Beleidsplan 2024 - 2027 Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)
• Krediet huisvesting SALHA en financiële gevolgen
• Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Heusden 2023
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Bedrijventerrein Metal Valley’
• Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, herziening Mariëndonkstraat 40 en ong. te Elshout
• Naar gerichter participeren (participatiedocument)
• Spelregels en berekeningsmethodiek wijkgerichte budgetten
• Aanvullen krediet flexwoningen De Hoge Heide Vlijmen
• Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2024-2028.
Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie
04 raadzaal gemeente heusden
Nu & Morgen week 44-2023 Nu & Morgen week 44-2023
Nu & Morgen week 43-2023 Nu & Morgen week 43-2023
Nu & Morgen week 42-2023 Nu & Morgen week 42-2023
Nu & Morgen week 41-2023 Nu & Morgen week 41-2023
Nu & Morgen week 40-2023 Nu & Morgen week 40-2023
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.
< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 4750 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail