Ommetje gemeente Heusden Deel 24

Elke zondag introduceren we  een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 24 is deze keer Ommetje EVZ Koningsvliet Haarsteeg.

Naam: Ommetje EVZ Koningsvliet Haarsteeg.
Parkeren: Heusdenseweg kruising Koningsvliet nabij de Haarsteegse Wiel.
Lengte van de route:   4 km.
Markante punten:  Koningsvliet, EVZ. (ecologische verbingdings zone)

Het Ommetje Koningsvliet volgt een route van 4 km over grasland en langs diverse poeltjes en stuwen.

Koningsvliet
Het gemaal Gansoijen bemaalt het gehele binnendijkse gebied van het voormalige waterschap De Maas en Dieze Polders. Voor de inrichting van het waterlopenstelsel is gebruik gemaakt van de natuurlijke hoogteligging, waarbij de randen van het gebied hoger liggen dan het midden. De hoofd-aanvoersloot naar het gemaal, genaamd Koningsvliet (uitvoerend aannemer van de ruilverkaveling 1960-1964, G. B. de Koning) is dan ook midden door het gebied gelegd en loopt vanaf de uiterste westpunt tot de Hooge Maasdijk. Via een groot aantal zijtakken wordt al het af te voeren water op de Koningsvliet geloosd en door het gemaal Gansoijen op de Maas uitgeslagen.

Actuele informatie
EVZ (ecologische verbingdings zone)Koningsvliet en vispassage  bij twee stuwen. Het doel van het project is het realiseren van circa 2,5 kilometer lange ecologische verbindingszone bij de Koningsvliet tussen de natte natuurparels ‘Sompen en Zooislagen’ en ‘Hooibroeken’. Het vispasseerbaar maken van de twee aanwezige stuwen door middel van een vistrap om de stuw. Het projectgebied ligt in de gemeente Heusden, ten noorden van het dorp Haarsteeg. Het traject van de Koningsvliet dat omgevormd wordt naar een EVZ loopt van het Haarsteegs Wiel tot aan de provinciale weg N267.

Huidige inrichting.
De Koningsvliet ligt in een open agrarisch poldergebied  en is een watergang die gegraven is als afwateringskanaal van gebieden rond Nieuwkuijk, Vlijmen en Drunen. Het kanaal wordt gevoed door verschillende zijwatergangen en in droge perioden bestaat de mogelijkheid om water vanaf de Maas en het Drongelens Kanaal (via sloten en gemalen) in te laten. In de huidige situatie heeft de Koningsvliet steile oevers. De aangrenzende percelen bestaan uit gras of bouwland en lopen door tot aan de insteek van de Koningsvliet. Naast de watergang bevindt zich aan beide zijden een obstakelvrije zone die wordt gebruikt voor het onderhoud aan de watergang.

Om vismigratie mogelijk te maken is het van belang dat de stuwen 118CC en 118CH vispasseerbaar worden gemaakt. De realisatie van de vispassages wordt separaat door waterschap Aa en Maas uitgevoerd. De oevers worden minder steil en er worden diverse poeltjes gegraven met hier en daar laag gelegen natte graslanden. Door deze gevarieerdheid in het terrein komen alle kleine dieren en hun leefomgeving aan bod.

Langs doorsnede poel en oevers.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

Reacties

Cookieinstellingen