GroenLinks-PvdA Heusden: de zorg is een punt van zorg

Foto: Pixabay

Zorg draait om mensen en niet om cijfers. Zorg hoort zonder dichtbij en laagdrempelig te zijn. De gemeente faciliteert zorg door aanbieders bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in onze gemeente via de organisatie met de naam “Bijeen”. Daar zijn alle organisaties op het gebied van zorg- en hulpverlening bij elkaar gebracht. Iedereen met een zorgvraag kan bij “Bijeen” aankloppen. Zij zorgen dan dat de inwoner met de juiste zorgaanbieder in contact wordt gebracht. Voor mensen die dat willen en kunnen is er voldoende ruimte om zelf de zorg te organiseren.

Het idee is goed, maar de uitvoering kan beter. Wachtlijsten moeten korter en dat betekent ook dat de gemeente meer middelen beschikbaar moet stellen. Op deze wijze zet de gemeente zich in om de aangeboden zorg toegankelijk te maken, juist voor hen die de weg naar de instanties niet weten te vinden. Met een ruime taakopvatting, zeker waar het de zorg voor kinderen betreft. Vroeg signalering van situaties waar hulp/zorg nodig is, is in de werkwijze geborgd.

Marktwerking alleen als de markt werkt
Marktwerking in de zorg vereist bijzondere aandacht voor hoe de zorg wordt aanbesteed. Selecteer niet op de laagste prijs maar ga voor kwaliteit en innovatie. Inkoopbeleid zit dat vaak in de weg. Juist in haar inkoopbeleid kan de gemeente sturend zijn op méér kwaliteit en innovatie. Zorg is geen bulkproduct, maar maatwerk, geleverd door professionals die voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan alle mensen die aan hun zorg toevertrouwd worden. Een combinatie van mensen die een breed zicht op het zorgaanbod hebben en specialisten in deelgebieden is noodzakelijk om tot de juiste zorgverlening te komen.

Tot slot heeft GroenLinks-PvdA Heusden veel waardering voor mantelzorgers. Het is waardevol als mensen voor hun naasten zorgen. Maar niet als vervanging van de zorg zelf. Er blijft altijd ruimte om terug te vallen op professionals als mantelzorgers dat aangeven.

 

De inzet van GroenLinks-PvdA Heusden voor de zorg:

  • Verbeteren toegankelijkheid zorg via Bijeen;
  • Kortere wachtlijsten;
  • Aandacht voor aanbesteding zorg: op kwaliteit en innovatie;
  • Geschikte woningen zijn voor iedereen beschikbaar.

GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen.

Voor meer nieuws over de verkiezingen van 2022 zie hier

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Reacties

Cookieinstellingen