GroenLinks-PvdA Heusden: maatwerk voor infrastructuur

Foto: Pixabay

Samen met omwonenden, bedrijven en winkeliers zullen maatwerkoplossingen gevonden moeten worden voor een veiligere bereikbaarheid van onze kernen waarbij verbetering van fietsverbindingen voor ons prioriteit heeft.

Het onderhoud van de wegen in ons buitengebied is een doorn in het oog. Onveiligheid door onder ander onduidelijke markering en stofoverlast door aanvullen van de wegbermen met steenslag.     Het vergroenen van de wegbermen kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

De fiets
De fiets heeft nog veelal een ondergeschikte rol ten opzichte van de auto ,wat de veiligheid van de fietser niet ten goede komt. De enorme toename van het fietsverkeer en de variatie in vervoersmiddelen vereist verbeterde (toegangs-)wegen. Het toepassen van meer eenrichtingsverkeer en zelfs afsluiten van wegen voor autoverkeer bevordert het gebruik van de fiets. Wij zijn voor goede, veilige fietsverbindingen tussen de kernen, maar ook in de kernen en  ook voor het zoveel mogelijk weren van zwaar verkeer door de kernen. Goede markeringen op de weg moet bijdragen aan een veiligere omgeving voor de fietser.

De snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch heeft voor ons hoge prioriteit. Ook vanuit Haarsteeg en Vlijmen noord zal een goede aansluiting op deze snelfietsroute gerealiseerd moeten worden. Samen met deze maatregelen zullen de winkelcentra beter ingericht moeten worden als verblijfsruimte, de auto zal hier te gast te zijn.

Onze inzet voor Verkeer:

  • Het fietsen bevorderen.
  • De Spoorlaan zal doorgetrokken kunnen worden en aangesloten moeten worden op deze aansluiting zodat ook de Kastanjelaan West een rustig karakter krijgt. Hiermee zal ook de Baardwijkse Overlaat, haar karakter houden.
  • Het aantal laadpalen voor auto’s zal op korte termijn drastisch toenemen. Vooral in woonwijken waar parkeren bij de woning onmogelijk is.
  • Realiseren randweg Vlijmen en ontzien Vijfhoevenlaan voor zwaar verkeer.

GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen.

Voor meer informatie over de komende verkiezingen zie hier

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen