Aagje is nieuwsgierig naar de politiek in Heusden: Aflevering Heusden één

Foto: Heusden één

Misschien heb je al eens gehoord van Aagje, die nieuwsgierige meid uit Heusden? In aanloop naar de aanstaande verkiezingen voor de gemeenteraad wil ze meer weten over de politieke partijen in haar gemeente. Natuurlijk gaat Aagje geen stemadviezen geven. Maar misschien helpt ze jou wel een beetje om beeld te krijgen van de politiek in Heusden?

Introductie
In de laatste aflevering is de beurt aan Heusden één. Hiermee sluiten we deze serie af met opnieuw een lokale partij. Zij onderscheidt zich van de andere lokale partijen door zowel het langdurige bestaan als door een gemixte kandidatenlijst. Zij zetten in op het behoud van 3 zetels, maar hopen er stiekem op om 4 zetels te behalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Motto en belangrijkste punt
Heusden één wil de goede buur zijn waar de deur altijd open staat. Wij willen de ruimte geven aan een ieder om zijn stem te laten horen. Wij zijn altijd bereid zijn om te kijken wat wij kunnen doen en willen ons inzetten voor een dienstbare overheid. Een belangrijk punt voor ons is de woningnood. Wij vinden de bouw van levensloopbestendige woningen belangrijk en kleinere, goedkopere woningen, waaronder sociale huurwoningen. Appartementen zijn nodig, maar ook tiny houses zijn voor ons een goed optie. We moeten bouwmogelijkheden benutten en vooral slim bouwen, zoals in Drunen een deel van het gemeentehuis en de bibliotheek ombouwen.

Zorg, klimaat en milieu, wonen en veiligheid in het kort
In de zorg moeten we als eerste bureaucratie vermijden waar dat mogelijk is. Door regels en procedures te verminderen en één loket te hebben dat duidelijk zichtbaar is voor vragen; waar mogelijk één contact persoon. Natuurlijk willen we meer budget voor de zorg en voor kleine initiatieven, maar vooral ook meer aandacht, zoals voor wijkwinkels. En dat geldt ook voor mantelzorgers en vrijwilligers, die we ook een basis aan kennis en vaardigheden moeten bieden.

Qua veiligheid in onze gemeente zetten we als Heusden één in op meer wijkagenten en boa’s die meer tijd in de wijk zijn en ook op voldoende steun en middelen voor de buurtpreventieteams. Tel daarbij op het behoud van een politiepost in onze gemeente . Daarnaast vinden wij voorlichting op scholen, bijvoorbeeld over de problematiek rondom drugs en lachgas belangrijk.

Heel belangrijk is dat je als gemeente in gesprek blijft met de inwoners, dat je steun aan lokale duurzaamheidinitiatieven geeft. Zonnepanelen zien wij bij voorkeur op bestaande en nieuwe bebouwing. En het verduurzamen van met name huurwoningen moet snel gaan gebeuren, zodat daar de energiereductie snel gaat. Heusden Een ziet verbeterpunten op het gebied van de afvalkosten bij de milieustraat. Het is heel belangrijk dat mensen er gebruik van maken, maar veel te duur. Mensen met een Heusdenpas moeten korting kunnen krijgen op het storten van het afval.

Heusden één wil dat de doorstroom naar seniorenwoningen geen lastenverhoging met zich meebrengt, maar wil ook inwoners actief informeren en faciliteren om hun woning te splitsen als deze te groot is (geworden).  Alle kernen van de gemeente moeten goed bereikbaar blijven zowel met de auto/fiets als het OV. Heusden één wil het verenigingsleven zo actief mogelijk ondersteunen door middel van faciliteiten en kennis. Wij vinden samenwerking tussen verenigingen en clubs belangrijk, ongeacht hun grootte. Ook dit draagt bei aan de leefbaarheid van alle kernen.

Net als Aagje nieuwsgierig om meer te weten? Lees dan hier verder. Heusden een

Aagje is heel wat wijzer geworden over Heusden één. Wat willen jullie nog als laatste toevoegen?
Een belangrijk onderwerp is sport en bewegen. Bewegen is ontzettend belangrijk voor ieders gezondheid. In dat kader is Stichting de Schroef de spil in onze gemeente. Daarnaast moeten we blijven investeren in onze sportverenigingen door  goede kwaliteit van het voorzieningen niveau. Bijvoorbeeld met het faciliteren van kunstgrasvelden of een andere accommodatie. We moeten het verenigingsleven blijven ondersteunen met die vele vrijwilligers.

Voor meer informatie over de aankomende verkiezingen zie hier

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen