Coalitievorming met drie partijen en vijf wethouders

Foto: WGF

De gemeente Heusden stevent af op een nieuwe coalitie van drie partijen: DMP Heusden, Gemeentebelangen en VVD. De eerste gespreksronde met alle politieke partijen van de gemeente Heusden heeft plaats gevonden. De informateur geeft middels deze bericht een terugkoppeling. Er was een open en constructieve sfeer tijdens de gesprekken. Uit de verkenning blijkt dat een coalitie van drie partijen het meest haalbaar wordt geacht.

Daarbij worden vijf wethouders als noodzakelijk gezien om de gemeente Heusden goed te kunnen besturen en om in het belang van de inwoners van Heusden invulling te kunnen geven aan de ambities, opgaven en uitdagingen op korte en lange termijn.

Op basis van de gesprekken gaat de voorkeur uit naar een coalitie met DMP Heusden, Gemeentebelangen en VVD. Dat levert een coalitie op van 16 zetels. Dit is, in verhouding tot eerdere bestuursperiodes in Heusden, een relatief kleine meerderheid. Deze voorkeur is ook ingegeven door de roep om meer dualisme binnen de gemeenteraad, dat in het belang is van de inwoners van de gemeente Heusden. De drie partijen willen de andere politieke partijen in de raad vragen om hun visie en input en hen op deze wijze betrekken bij de totstandkoming van het programma voor de komende vier jaar.

Gezien de afgelopen bestuursperiodes is het opvallend dat Heusden één niet deelneemt aan verdere coalitiebesprekingen. Aanvullend op de eerste gespreksronde hebben Heusden één, DMP, Gemeentebelangen en VVD met elkaar gesproken. Uit dit gesprek bleek voor alle drie de politieke partijen dat er een te smalle basis is om de gesprekken met Heusden één voort te zetten.

Met de partijen DMP, Gemeentebelangen en VVD worden vervolggesprekken gevoerd. Deze partijen hebben in de afgelopen raadsperiodes laten zien dat zij op een goede en stabiele wijze kunnen samenwerken en hebben ook nu weer het vertrouwen in elkaar uitgesproken.

DMP Heusden wil als informateur alle partijen bedanken voor hun inbreng. In het belang van de inwoners van de gemeente Heusden blijven we in de toekomst ernaar streven om op een opbouwende wijze met elkaar in de gemeenteraad samen te werken.

Informateur Martijn van Esch DMP Heusden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

Cookieinstellingen